TKD YAYINLARI

"Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi" için başvuru süresi 20 Mayıs 2010'da doluyor

tkd.org.tr


Değerli Meslektaşımız,

Yeterlilik Kurulumuzun 2008 sonunda hazırlamaya başladığı "Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu", Kurum Ziyaret ve Değerlendirme Süreç ve Belgeleri tamamlanarak web sitemizden erişime sunulmuştur. Bu belgelere www.tkd.org.tr/tkyk/?pg=416  adresinden ulaşabilirsiniz.

Komisyonumuz her yıl 20 Mayıs tarihine kadar ulaşacak başvuruları değerlendirip bir ziyaret programı oluşturacak, başvuruda bulunan kurumlarımızı ve eğitim programlarını belirtilen düzen içinde değerlendirerek istenen düzeyde veya daha üstünde bulunan Kurum ve Programlara 5 yıl süreyle geçerli Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi verecek; ayrıca geliştirme önerilerinde bulunacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde web adresimizde bulunan başvuru belgelerinin 4 nüsha basılı kopyasını ve CD üzerinde elektronik kopyasını

Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu
Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu
Darülaceze Cad. Fulya Sok.
Ekşioğlu İş Merkezi No: 9/1 Okmeydanı
34384 İSTANBUL
Telefon: 212-221 1730

adresine kargo yada posta ile 20 Mayıs 2010'a kadar iletmenizi rica ederiz.

Tümüyle gönüllülük esasına göre, istekte bulunan kurumlarımıza, olanaklarımız çerçevesinde inceleme ziyaretleri yapılacak ve belgelerde belirtilen görüşmelerin ardından ziyaret raporu ilgili eğitim kurumuna bildirilecektir.

Amacımız, tüm yurt çapında Kardiyoloji Uzmanlık Eğitiminin standartlarını oluşturup süreç içinde yükseltmektir. Kardiyoloji Uzmanlarının yeterlilikleri hiç kuşkusuz eğitim gördükleri kurumların yeterliliğiyle sıkı sıkıya bağlıdır.

Uzmanlık eğitimimizle ilgili son derece kritik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, böyle bir girişimin kendi uzmanlık alanımızda bilimsel ve eğitsel titizliğimizi net bir biçimde ortaya koyacağına ve olumsuz eğilimleri frenleyip önleyeceğine inanıyoruz.

Yine bu çerçevede Türkçeleştirilmesi tamamlanmış olan ESC Core Curriculum belgesi de son redaksiyonun ardından pek yakında web sitemizden hizmetinize sunulacaktır.

Üstün başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Nail ÇağlarProf. Dr. Armağan Altun
TKYK BaşkanıTKYK Genel Sekreteri