TKD YAYINLARI

Erzurum Kalp Yetersizliği, Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalığı ve KV Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grupları Bölgesel Toplantısı web sitemizde

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

2010 yılının son eğitim programları, 23-25 Aralık'ta Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kardiyoloji ABD ile birlikte yapılacak olan Kalp Yetersizliği, Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalığı ve KV Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grupları Bölgesel Toplantısı ve 29. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu olacaktır.

Ortak Toplantımızın duyurusu web sitemizden erişime açılmıştır. Erzurum Polat Renaissance Oteli'nde gerçekleştirilecek Toplantımızda hipertansiyondan kalp yetersizliğine kadar olan kardiyovasküler hastalıklar süreci ele alınacaktır. Program çerçevesinde tüm konular olgu sunumları ile pekiştirilecek ve her oturum 1 veya 2 olgu sunumu ile tamamlanacaktır.

Ortak toplantımızın bilimsel içeriği ağırlık olarak genç Kardiyoloji uzmanları, Aile hekimleri ve İç hastalıkları uzmanlarına yönelik hazırlanmıştır. Bilimsel programımızda, ayrıca, bölgenin kardiyovasküler alanda çalışan hemşire ve teknisyenlerine yönelik olarak Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubumuz ile öteki Çalışma Gruplarımızın hem paralel hem de ortak oturumları yer alacaktır.

Toplantımızın ilk gününde Erzurum bölgesi hekim ve ilgili sağlık çalışanlarının mezuniyet sonrası güncelleme eğitimine çok önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz yarım günlük EKG kursu düzenlenecektir.

Acil Tıp Uzmanları Derneği ile birlikte Türkiye'de ilk kez 2001 yılında başlattığımız ve önemi Sağlık Bakanlığınca kabul edilerek 2007'de ilgili yönetmelikleri çıkarılmış olan İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kurslarımızın 29'uncusu da 24-25 Aralık'ta, aynı yerde yapılacaktır. Deneyimli eğitimcilerimiz tarafından iki gün boyunca yarımşar günlük güncel teorik eğitimlerin ardından, tıbbi eğitim maketleri üzerinde her katılımcıya birebir pratik eğitim verilecek yarımşar günlük iki uygulama bölümünden sonra yapılacak sınavda başarılı olacak hekim, hemşire ve paramediklere iki yıl süreyle geçerli Başarı Sertifikası verilecektir. Kursumuz, Sağlık Bakanlığı tarafından kendi personeline de verilmesi istenen, on yıllık deneyim birikimimizle hazırlanmış standart programımızdır.

TKD'nin dört çalışma grubunun düzenleyeceği ortak toplantımıza ve yaşamsal önem taşıyan İKYD Kursumuza göstereceğiniz ilgi ve desteğe teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Ömer Kozan Prof. Dr. Mehdi Zoghi
TKD Genel Sekreteri TKD Kalp Yetersizliği ÇG Başkanı