TKD YAYINLARI

Türkiye verilerini ortaya çıkarmak için "ACS Snapshot Registry"ye davetlisiniz

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Barselona'da yapılan ESC 2009 Kongresi sırasında yapılan bir "Euro Heart Survey" toplantısında Avrupa'da Akut Koroner Sendromların durumunun araştırılması için "ACS Snapshot" başlıklı bir çalışma başlatılmasına karar verilmiştir.

Bu çalışmaya TKD üyelerinin de katılması kararlaştırılmıştır. Çalışmada 6-13 Aralık 2009 haftası boyunca çalışılan merkezde karşılaşılacak AKS'li hastaların bilgilerinin işleneceği sadeleştirilmiş bir formun doldurulması beklenmektedir.

Bu formu http://www.escardio.org/guidelines-surveys/ehs/survey-registry/acute-coronary-syndromes/Pages/welcome.aspx adresinden çalışmaya kaydolduktan sonra inceleyebilirsiniz.

Formda yapılması gerektiğini düşündüğünüz değişiklik ve geliştirme önerilerinizi 30 Eylül 2009 akşamına kadar -TKD'yi de "bilgi" bölümüne koyarak- bildirmeniz ve nihai biçimine kavuşturulacak formu ilgili her hasta için web ortamında doldurmanız gerekecektir.

Yönetim Kurulumuz, Türkiye için de büyük önem taşıyan bu araştırmaya katılan her üyemize, tam olarak dolduracakları 10 form için 500 TL telif ödemeyi kararlaştırmıştır.

Sizi bu çalışmaya katılıp önemli bir bilgi boşluğunu doldurmaya davet ediyorum.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.


Prof. Dr. Ömer Kozan
Genel Sekreter