TKD YAYINLARI

Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları 3. Eğitim Toplantımızın 1. duyurusu web sitemizde.

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubumuzun 23-26 Nisan 2009’da Mersin’de yapılacak olan 3. Eğitim Toplantısının ilk duyurusu web sitemizden erişiminize sunulmuştur.

Göreceğiniz gibi, bilimsel program oldukça kapsamlı ve güncel bir nitelik taşımaktadır. Bu yılki toplantıda Girişimsel Kardiyoloji ve Kardiyak Görüntüleme Çalışma Gruplarımızla ortak oturumlar ve canlı yayınlar programı daha da kapsamlı ve güçlü kılmaktadır.

Ayrıca, yollanacak eğitici ve ilginç olgular arasından seçileceklerin yer alacağı “interaktif olgu sunumları” da toplantıya dinamik bir boyut kazandıracaktır.

Etkili katılımınızla bu alandaki bilgi deneyim paylaşımımıza güç katmanızı dileriz.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Ömer KozanProf. Dr. Serdar Küçükoğlu
TKD Genel Sekreteri TKD Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları ÇG Başkanı