TKD YAYINLARI

Kardiyoloji uzmanlık öğrencilerine TKD'nin sunduğu olanakları ve son yılınızda Yazılı Yeterlilik Sınavına katılma hakkını biliyor musunuz?

tkd.org.tr


Sayın Kardiyoloji Uzmanlık Öğrencisi,

Size, Yeterlilik Genel Kurulumuzun, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlıkları ve Tıp Fakültesi Dekanlıklarının önerisi üzerine, Bilgi Değerlendirme (yazılı) Yeterlilik Sınavına bu yıldan itibaren "kardiyoloji uzmanlık eğitiminin son yılına girmiş olan hekimlerin" de katılabilecekleri kararını duyurmak istiyorum. Yazılı sınavda başarılı olanlar 5 yıl içinde diledikleri zaman sözlü (beceri değerlendirme) yeterlilik sınavına girip Yeterlilik Belgemizi alabilecekler.

Sizi, ayrıca, ülkemizde ve dünyada ölümlerin yarısından sorumlu olan kardiyoloji alanında toplum sağlığına hizmet veren ve gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalarda bulunan bilimsel uzmanlık derneğimizin üyeliğine davet ediyorum.

TKD ve tercih ettiğiniz Çalışma Grubu etkinliklerine en yüksek düzeyde katılma; Türk Kardiyolojisinin gerek Avrupa gerekse uluslararası düzeyde temsilini geliştirip güçlendirme çabalarımıza etkili biçimde destek olmanızı bekliyorum.

Türk Kardiyoloji Derneği'ne üye olarak ;

  • PubMed, Index Medicus ve MEDLINE indeksinde de olan TKD Arşivi adlı bilimsel uzmanlık yayınımızın ücretsiz aboneliği,
  • TKD Arşivi En İyi Makale Ödülleri,
  • Yayın Ödülleri,
  • Araştırma Destek Fonu,
  • 3 büyük uluslararası kongreye sözlü ve poster sunumu için kabul edilen bildiri ödülleri,
  • İstediğiniz takdirde "gmail" üzerinde çalışan ve 7,2 GB kapasiteye sahip "@tkd.org.tr" uzantılı e-posta adresi,
  • Uzmanlığınızı aldıktan sonra giriş adiatı ödemeden Asil Üye olma hakkı ve
  • Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) üyeliği
gibi olanaklardan yararlanabileceksiniz.

Web sitemizin https://www.tkd.org.tr/pages.asp?pg=343 sayfasındaki Üyelik Başvuru Formları'ndan sizin için olanını doldurup gerekli belgelerle birlikte gönderdiğiniz takdirde Yönetim Kurulumuz ilk toplantısında üyeliğinizi karara bağlayacaktır.

Katkılarınızla daha sağlıklı bir Türkiye hedefimize daha da hızlı erişme dilekleri ve saygılarımla.

Prof. Dr. Ömer Kozan
TKD Genel Sekreteri