TKD YAYINLARI

Avrupa Kardiyoloji Board Sınavı (EECC) Hakkında

tkd.org.tr


Türk Kardiyoloji Derneği

Değerli Üyemiz,

2021 ve 2022 yılı içinde TKD Yeterlilik Bilgi Sınavını başarıyla geçen Asistan Doktorların, Avrupa Kardiyoloji Board Sınavı (The European Examination in Core Cardiology (EECC)- https://www.escardio.org/Education/Career-Development/European-Exam-in-Core-Cardiology-(EECC) ) katılım ücretleri Derneğimiz tarafından karşılanacaktır.

Avrupa Kardiyoloji Board Sınavına katılmak isteyen asistan doktorlarımızın 1 Nisan 2022 Cuma gününe kadar tkdinfo@tkd.org.tr adresine yazılı olarak başvurmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan Prof. Dr. Aylin Yıldırır
Genel Sekreter TKYK Yürütme Kurulu Başkanı

Türk Kardiyoloji  Derneği


Avrupa Kardiyoloji Board Sınavı

Avrupa Kardiyoloji Board Sınavı (European Examination in Core Cardiology -EECC), Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC), Avrupa Tıp Uzmanları Kardiyoloji Bölümü (Union of European Medical Specialists UEMS-CS) ve katılımcı Ulusal Kardiyoloji Dernekleri ile birlikte yürütülen ve bağımsız akademisyenler tarafından desteklenen uluslararası bir sınavdır.
EECC'nin amacı, uzmanlık öğrencileri için kapsamlı, dengeli ve güncel bir temel kardiyoloji bilgi testi sunmaktır. EECC, ESC Çekirdek Eğitim Müfredatı ve güncel kılavuzları doğrultusunda kanıta dayalı bilgileri test ederek, kardiyoloji eğitiminin iyileştirilmesini ve uyumlaştırılmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

EECC sınavına uzmanlık belgesi almadan önce asistanlık eğitiminin 3-5. yılları arasında girilmesi tavsiye edilmektedir. Sınav 120 sorudan oluşan, çoğunluğu vaka bazlı, çoktan seçmeli test maddelerinden oluşan 3 saat süreli bir sınavdır. Elektronik ortamda yapılmakta olan sınav pandemi süreci ile birlikte proctoring eşliğinde online hale dönüşmüştür.

ESC, adayları EECC' ye hazırlanırken desteklemek için çevrimiçi hazırlık modülleri sunmaktadır. Bu modüllere erişim, Türk Kardiyoloji Derneği tarafından kaydı yapılan adaylarla sınırlıdır.

Türk Kardiyoloji Derneği ve Türk Kardiyoloji Yeterlik Kurulu’nun ortak kararı ile ülkemiz bu sınava 2019 yılında aday ülke olarak katılmış, 2021 yılında asaleti onaylanmıştır. Artık ülkemizdeki uzmanlık öğrencileri asistanlıkları döneminde bu sınava başvurma ve başarılı olmaları halinde EECC sertifikası sahibi olmaya hak kazanabilmektedir.

EECC sınavının başarılması bazı ülkelerde uzmanlık için bir ön şart olarak kabul edilirken (örn İngiltere, İrlanda, İsviçre) çoğu Avrupa ülkesinde işe alınmada veya bazı eğitim programlarına kabul edilmede bir tercih sebebi olarak düşünülmektedir. Bu özellikle akademik hayatının bir kısmını eğitim veya çalışma amaçlı Avrupa’da geçirmeyi planlayanlar için önemli olacaktır.
2022 yılı EECC sınavı tarihi 14/6/2022 olarak belirlenmiştir. Sınava kayıt yaptırmak isteyen adaylar için ülkemiz adına EECC Sınavı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aylin Yıldırır ve sınav koordinatörü TKD Genel Müdürü İlkay Gücük’tür.

Sınav hakkında daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki linkten edinilebilir: https://www.escardio.org/Education/Career-Development/European-Exam-in-Core-Cardiology-%28EECC%29.