TKD YAYINLARI

Kardiyoloji Yoğun Bakım Tezli Yüksek Lisans Programı Açılmıştır.

tkd.org.tr
Türk Kardiyoloji Derneği

Değerli Üyemiz,

Başkent Üniversitesi bünyesinde Kardiyoloji Yoğun Bakım Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

Kardiyoloji Yoğun Bakım Tezli Yüksek Lisans Programı; kardiyoloji yoğun bakım alanında hem ileri hasta izlemi hem de bilimsel araştırmalar açısından geniş bir perspektif sunmayı amaçlayan disiplinlerarası bir programdır. Programın amacı; toplumsal, evrensel gereksinimler ve etik değerler çerçevesinde tanısal ve tedavi yöntemleri araştırma ve uygulamalarına öncülük edebilecek, sürekli gelişime açık, analitik ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmiş nitelikli bilim insanları yetiştirmektir.

Bu program sürecindeki kişiler edindikleri eğitim sayesinde analitik ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirerek bilimsel araştırmaları titizlikle planlamayı, yürütmeyi, veri analizini ve akademik yayın oluşturmayı da öğrenecektir.

Türkiye’de ilk kez açılan bu program yetiştirmeyi hedeflediği uzman araştırmacı gücü ile kardiyoloji yoğun bakım alanında yetkin, kaliteli ve rekabetçi mezunlar yetiştirerek ülkemizin bu konularda rekabet gücünü artıracak aynı zamanda toplumun daha kaliteli ve hızlı hizmet almasına olanak sağlayacaktır.

Program ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Başkent Üniversitesi | Bilgi Paketi (baskent.edu.tr)

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan
Genel Sekreter

Türk Kardiyoloji  Derneği