TKD YAYINLARI

13. Kardiyak Görüntüleme Toplantımızın ayrıntılı bilimsel programı web sitemizde

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bu yıl on üçüncüsünü İzmir-Çeşme'de 13-15 Mayıs 2010'da yapacağımız Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Yıllık Toplantısının oturum ve konu başlıkları kesinleşmiştir. Ekokardiyografinin yanı sıra Nükleer Kardiyoloji, Kardiyak CT-MR gibi görüntüleme tekniklerindeki gelişmelerin de ele alınacağı toplantımızda hem deneyimli uzmanlar hem genç uzmanlar hem de uzmanlık eğitimini sürdüren hekimlerin beklentilerine cevap verilmesi amaçlandı.

Çok yararlanacağınıza inandığımız toplantımız için olgu gönderiminin de sürdüğünü hatırlatmak istiyoruz.

Olgu sunum başvuru ve değerlendirme ölçütleri:

 1. Olgu sunumları Powerpoint dosyası halinde ve 10 slaydı aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.
 2. Tercih olarak, koyu lacivert zeminde, sarı ve beyaz harf renklerinin, Arial yazı biçiminin kullanılması arzu edilmektedir.
 3. Genel olarak, slaytların tam bir metin yazısı ile doldurulması yerine, kısa cümlecikler halinde ve yazıdan tasarrufu amaçlayan, hızlı algılanan bir yazı biçemi benimsenmelidir.
 4. Bunun için, bir Powerpoint slaydına en fazla sekiz satır sığdırılmalı, satır aralıkları açılmış olan kısa metin ortalanarak dikkatin odaklanmasına yardımcı olunmalıdır.
 5. Her bir sunumun ilk slaydında konu başlığı, sunan hekim veya hekimlerin adları,merkez adı yazılı olmalıdır.
 6. İzleyen slaytlarda, metin ve resim veya hareketli görüntülerin bir arada kullanıldığı, giriş ve bulguların sunulduğu bölümler olmalıdır.
 7. Metin içindeki bulgular kısaca ifade edilmeli ve başlarında burada olduğu gibi, dikkati yoğunlaştıran satır başı işaretleri konulmalıdır.
 8. Bir slaytta en fazla dört adet resim veya film kutusu olmalı, altlarına kısa bilgi notları konulmalıdır.
 9. Tanıya götüren bulguların transtorasik ve/veya transözofajiyal ekokardiyografi ağırlıklı olması ve diğer tanı yöntemlerinin bulgularının yanı sıra, biyopsi veya nekropsi sonrasında morfolojik ve histopatolojik kanıtların da görsel olarak sergilenmesi amaçlanmalıdır.
 10. Sonuçların ilgili literatürdeki sonuçlarla uyumu veya farklılık gösteren boyutları son slaytta tartışılmalıdır.
 11. Ayırıcı tanıdan, sonuç aşamasına dek hastaya yaklaşımda tutarlı ve açık seçik bir bilimsel tutum sergilenmeli, tıbbi etik ile uyuşmayan bir nokta bulunmamalıdır.

Olgu sunumu hazırlama kılavuzu.


Pek yakında kesinleşecek olan Oturum Başkanları ve Konuşmacı isimlerini de içeren programı web sitemizden duyurmayı planlıyoruz.

Katılım ve katkılarınızla geçen yıllardan daha da başarılı bir toplantı gerçekleştirmek dileği ve saygılarımızla.
 

Prof. Dr. Ömer Kozan Doç. Dr. Necla Özer
TKD Genel Sekreteri TKD Kardiyak Görüntüleme ÇG Bşk.