TKD YAYINLARI

25 - 28 Şubat 2010'da KKTC'de yapılacak Hipertansiyon, Lipit ve Koroner Kalp Hastalığı ÇG Ortak Toplantı programı web sitemizde

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz, Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon, Lipit ve Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Gruplarının, 2010 yılı ortak toplantısı 25 - 28 Şubat 2010 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacaktır. Ülkemizde ölüm nedenleri arasında kalp damar hastalıkları birinci sırada yer almaktadır. Bu ölümlerin yarıdan fazlası daha önce hiçbir şikayeti olmayan insanlarda meydana gelmektedir. Bu da kalp damar hastalıklarında daha fazla önleyici stratejilere ağırlık vermemiz gerektiğini vurgulamaktadır. Bu olumsuz sürecin başında hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi kardiyovasküler risk faktörleri olup daha sağlıklı bir Türkiye için, temel hedef bu ve benzeri kardiyovasküler risk faktörlerinin azaltılması ve bu alanda kontrolün sağlanmasıdır. Bu çerçevede yapılması gereken; hasta olanlar için tedavi imkânlarını artırmanın yanısıra, "önlenebilir" nitelikteki kalp ve damar hastalıklarından korunma stratejilerini geliştirmek, birey ve toplum için planlar yapmaktır. Kalp damar hastalıkları ile mücadelede, öncelikle bizlerin hipertansiyon, hiperlipidemi ve koroner arter hastalığı ile ilgili bilgilerimizi en son bilimsel yayınlar ve kılavuzlar ışığında yeniden değerlendirmemiz ve güncel bilgilerimizi, güncel pratiğimize yansıtmamız gerekmektedir. Meslektaşlarımızın hipertansiyon, hiperlipidemi ve koroner arter hastalığı ile ilgili her aradığını bulacağına inandığımız toplantımıza katılımlarınız ve destekleriniz bizleri onurlandıracaktır. Saygılarımızla. Prof. Dr. Ömer Kozan, TKD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Sinan Ertaş, TKD Hipertansiyon ÇG Başkanı Prof. Dr. Sadi Güleç, TKD Lipit ÇG Başkanı Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir, TKD Koroner Kalp Hastalığı ÇG Başkanı