TKD YAYINLARI

Kalp Kapak ve Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Gruplarımızın Ortak Toplantısı 30 Mayıs - 2 Haziran 2010 tarihlerinde Çanakkale’de

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz, Türk Kardiyoloji Derneği Kapak Hastalıkları ve Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grupları’nın ortak toplantısı 30 Mayıs - 2 Haziran 2010 tarihlerinde Çanakkale’de gerçekleştirilecektir. Ortak konuların da gündeme alınacağı bu toplantıda paneller yanında olgu sunumlarına da yer verilecek ve olanaklar elverdiğince canlı yayınlarla girişimler sergilenecektir. Sizlerin ve bizlerin bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağımız bu toplantıya olgularınızla aktif olarak katılımınız zenginliğimiz olacaktır. Her düzeyde hekimin yararlanacağı bir toplantı programı hazırladığımızı belirtmek isteriz. Kurtuluş Savaşımıza başlangıç oluşturan zaferlerin kazanıldığı bu güzel şehrimizde bilimi ve yurt sevgimizi coşku ile paylaşmak ve geçmişimizi onurla anmak istiyoruz. Şimdiden hoş geldiniz. Prof. Dr. Ömer Kozan, TKD Genel Sekreteri Prof. Dr. Esmeray Acartürk, TKD Kapak Hastalıkları ÇG. Bşk. Prof. Dr. Serdar Küçükoğlu, TKD Erişkin Konj. Kalp Hastalıkları ÇG. Bşk