TKD YAYINLARI

Akut Pulmoner Emboli ve Kalp Yetersizliği 2008 ESC kılavuzlarının Türkçesi web sitemizde

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

ESC Münih Kongresi sırasında duyurulan son iki ESC kılavuzu "Akut Pulmoner Embolide Tanı ve Tedavi Kılavuzu" ile "Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2008 ESC Kılavuzu" Türkçeleştirilerek gözden geçirilmiş ve basılarak 24. Kongremizde dağıtılmıştır.

Elinize ulaşacak ilk TKD Arşivi sayımız ekinde de yer almaktadır.

Bu kılavuzlara ayrıca web sitemizden de erişebilirsiniz.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.


Prof. Dr. Ömer Kozan
Genel Sekreter