TKD YAYINLARI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Gök’e bir hasta tarafından yapılan saldırıyı büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

tkd.org.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Gök’e bir hasta tarafından yapılan saldırıyı büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Amaçları insanlarımızı sağlığına kavuşturmak ve hayatını kurtarmak olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet asla kabul edilemez.

Bu çirkin saldırıyı, Türk Kardiyoloji Derneği olarak şiddetle kınıyor, faillerinin cezalandırılmasını istiyoruz.