TKD YAYINLARI

HeartScore Türkçe olarak ESC web sitesinden erişime açıldı

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

“EuroHeartHealth Project” çerçevesinde hazırlanan HeartScore Türkçe çevirisi Kardiyovasküler Risk Önleme Görev Grubumuz tarafından gözden geçirilmiş ve ESC web sitesi üzerinden online olarak erişime açılmıştır. Türkçe HeartScore www.tkd.org.tr web sitemiz üzerinden de erişebileceğiniz http://www.heartscore.org/tr/Pages/welcome.aspx sayfasında yer almaktadır. HeartScore, bireysel kardiyovasküler hastalık riskinin azaltılmasını etkili kılmak için hekimlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. HeartScore, Klinik Uygulamada kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine ilişkin Dördüncü Birleşik Avrupa Dernekleri Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma Kılavuzunun SCORE risk tablosunun elektronik ve interaktif sürümüdür.

HeartScore’un sunucusu güvenlidir ve kaydedilen veriler gizlilik yasalarınca korunur. HeartScore kullanıcı hesabı oluşturmak ücretsizdir; ancak kullanıcıların Avrupa Kardiyoloji Derneği – ESC web sitesinde “My ESC” üzerinden kayıt yaptırması gerekmektedir.

Kullanımı hızlı ve kolay olan HeartScore her hastaya göre uyarlanabilir. Mutlak kardiyovasküler hastalık riskinin grafiksel görüntüsünü veren HeartScore kanıta dayalı olması, girişim yapılacak alanı vurgulaması ve değişime uygun olması gibi özellikleriyle hekimlerimize hastalarına hizmette yeni kolaylıklar ve olanaklar sağlayacaktır.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.


Prof. Dr. Ömer Kozan
Genel Sekreter