TKD YAYINLARI

Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Türkçe Terimler Kılavuzumuzun genişletilmiş ve "Türkçeden Yabancı Terimlere Dizin" eklenmiş yeni sürümü web sitemizde

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Türkçe Terimler Kılavuzu'muz genişletilip güncellenmiş biçimiyle web sitemizde kullanımınıza sunulmuştur.

Bildiğiniz gibi, Dr. Acartürk ve Dr. Sansoy'un uzun ve titiz çalışmasıyla oluşan sözlüğümüz, Dr. Acartürk'ün Türk Dil Kurumu Tıp Terimleri Kurulu ile birlikte beş ay süren ortak çabasıyla gözden geçirilmiş ve ulaşılan sonuç web sitemizin "Kardiyoloji Terimler Sözlüğü" sayfasına geçen yıl yerleştirilmişti.
O günden bugüne kadar Dr. Acartürk'ün sürdürdüğü çalışma yine Türk Dil Kurumu Tıp Terimleri Kurulu ile birlikte gözden geçirildi ve daha da geliştirilip genişletildi.
Bu yeni sürümünde önemli bir yenilik de kullanımınıza sunuluyor: Geçen süre içinde meslektaşlarımızın yazılarında yeni önerilen terimlere ağırlık vermeleri nedeniyle, artık "Türkçeden Yabancı Terimlere Dizin"in de gerekli olduğu düşünüldü. Web sitemizde bulacağınız yeni sürümün 45. Sayfasından sonrası bu dizine ayrıldı.

Türkçemizin sürekli ve tutarlı biçimde gelişmeye açık, köklü ve güçlü bir bilim ve kültür dili olduğunu bilen ve kendi uzmanlık alanımızda bu anlayışı coşkuyla sürdüren hekimler olarak göz önünde tuttuğumuz önemli bir hedef de Türk Dünyası Yürek Bilimi Uzmanlarının ortak bilim dilini oluşturmaya katkıda bulunmaktır.

Nitekim, bu ortak çabamızın önemli bir ürünü de, Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği web sitemizde şu anda Türkçe-Azerice-Kırgızca-Türkmence-Latince-İngilizce-Rusça olarak kullanımda bulunan çok dilli kardiyoloji sözlüğümüzdür.

Elbirliğiyle bu amaçlarımıza da erişeceğimiz inancı ve saygılarımla.


Prof. Dr. Ömer Kozan
Genel Sekreter