TKD YAYINLARI

22 Ekim İstanbul EAE Koroner Arter Hastalığında Görüntüleme Kursu'na EBAC'tan 6 kredi

tkd.org.tr


25. Ulusal Kongremizden hemen önce İstanbul'da Avrupa Ekokardiyografi Derneği - EAE ile birlikte düzenleyeceğimiz ve tüm oturumları simültane çevirili gerçekleştirilecek olan "Teaching Course on Imaging in Coronary Artery Disease" EBAC tarafından 6 kredi ile kredilendirilmiştir.

Bu önemli kursun başarıyla yapılması, yakın gelecekte EAE Kongresi'nin İstanbul'da gerçekleştirilmesi çabalarımıza önemli bir destek oluşturacaktır.

Toplantının çok değerli bilimsel içeriğinin yanı sıra bu büyük önemini de göz önünde bulundurarak en yüksek düzeyde ilgi, destek ve katılımınızı rica ederiz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Ömer KozanDoç. Dr. Necla Özer
TKD Genel SekreteriTKD Kardiyak Görüntüleme ÇG Bşk.