TKD YAYINLARI

TKD, İyi Klinik Uygulamalar (İKU) Eğitimlerine Devam Ediyor

tkd.org.tr
Türk Kardiyoloji Derneği olarak başta Genç Kardiyologlarımız olmak üzere üyelerimizin klinik araştırmalarına ve bu alandaki eğitimlerine katkıda bulunmak için İyi klinik uygulamalar (İKU) eğitim programı hazırlanmıştır.

İyi Klinik Uygulamalar (İKU) nedir? İKU belgesi neden gereklidir?
İKU, insanlar üzerinde yapılacak olan klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına ilişkin etik ve bilimsel bir kalite standardıdır. İyi klinik uygulamaları araştırmaya katılan gönüllülerin hakları, sağlığı ve mahremiyetlerinin korunduğu ve araştırmadan elde edilen verilerin güvenilir olduğuna dair topluma güvence verir. Türkiye’de İyi Klinik Uygulamalar ilkelerine tam uyumun sağlanması için T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2012 yılında “Klinik Araştırmalarda Eğitim Programlama ve Değerlendirme İlkeleri” kılavuzunu yayınlayarak bu alandaki eğitimleri hem düzenlemeye tabi tutmuş hem de standardize etmiştir. Bakanlığın bu düzenlemesinde amaç, sağlık bilimleri alanında yapılan tez ve araştırmaların etik standardını ve güvenirliliğini sağlamaktır. Hedef ise yakın gelecekte tez ve araştırmalarda sorumlu araştırıcıların İKU belgesine sahip olmasının sağlanmasıdır.

TKD olarak biz de üyelerimiz için T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylı Klinik Araştırmalar Eğitimleri düzenlemeyi planladık. Bu eğitimlerde İKU temel ilkeleri, Helsinki Bildirgesi’nin önemi ve uyulması gereken noktalar, yasal düzenlemeler, klinik araştırmalarda ve gözlemsel çalışmalarda yöntem ve tasarım, taraflar ve sorumlulukları gibi temel konular ele alınacaktır. TKD İKU kursları 1 tam gün olarak planlanmıştır. İlgili kılavuz uyarınca İKU eğitimlerine devam şartı aranmaktadır ve katılımcılara eğitim sonunda “T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylı” İKU Başarı/Katılım Belgesi verilecektir. Kurslara katılım yine ilgili kılavuz gereğince 80 kişi ile sınırlı olmak durumundadır. Bu nedenle kurs başvurularının gerçekten katılacakların yapması önemlidir.

İlk TKD-İKU kursu TKD merkezinde İstanbul'da 7 Nisan 2018’de büyük ilgi ile gerçekleşmiştir. 2. İKU Kursu Antalya’da 3 Mayıs 2018’de 25. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı kapsamında düzenlenecektir. Antalya'daki kurs için Girişimsel toplantısına katılacak olanlardan veya Antalya civarı bölgelerden başvurular kabul edilecektir. 

Prof. Dr. Mahmut Şahin
TKD Başkanı
Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu
İKU eğitimlerinden sorumlu TKD Yönetim Kurulu üyesi