TKD YAYINLARI

Ekokardiyografi Olgu Sunumlarınızı CD üzerinde, 11 Nisan 2008'e kadar TKD'ye ulaştırmanızı bekliyoruz. Gelenekselleştireceğimiz "Düşüncenin Evi Olarak Dil" projemiz yine uygulanacak

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu olarak büyük bir onurla 8-10 Mayıs 2008 tarihlerinde Bursa'da gerçekleştireceğimiz 11. toplantımız için Türkiye'nin her yerinden olgu sunumları toplanacaktır. Değerlendirilecek 25 sunuma kongre bilimsel programında zaman ayrılacaktır.

Olgu sunum başvuru ve değerlendirme ölçütleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 • Olgu sunumları PowerPoint dosyası halinde ve 10 sayfayı aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.
 • Olgular CD veya DVD'ye kaydedilerek TKD adresine (Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekşioğlu İş Merk. 9/1, Okmeydanı, 34384 İSTANBUL) 11 Nisan 2008 tarihine kadar ulaştırılmış olmalıdır.
 • Tercih olarak, koyu lacivert zeminde, sarı ve beyaz harf renklerinin ve bu metinde olduğu gibi Arial yazı biçiminin kullanılması arzu edilmektedir.
 • Genel olarak, sayfanın tam bir metin yazısı ile doldurulması yerine, kısa cümlecikler halinde ve yazıdan tasarrufu amaçlayan, hızlı algılanan bir yazı biçimi benimsenmelidir.
 • Bunun için, bir PowerPoint sayfasına en fazla sekiz satır sığdırılmalı, satır aralıkları açılmış olan kısa metin ortalanarak dikkatin odaklanmasına yardımcı olunmalıdır.
 • Her bir sunumun ilk sayfasında konu başlığı, sunan hekim veya hekimlerin adları, merkez adı yazılı olmalıdır.
 • İzleyen sayfalarda, metin ve resim veya hareketli görüntülerin bir arada kullanıldığı, giriş ve bulguların sunulduğu bölümler olmalıdır.
 • Metin içindeki bulgular kısaca ifade edilmeli ve başlarında burada olduğu gibi, dikkati yoğunlaştıran satır başı işaretleri konulmalıdır.
 • Bir sayfada en fazla dört adet resim veya film kutusu olmalı, altlarına kısa bilgi notları konulmalıdır.
 • Tanıya götüren bulguların transtorasik ve/veya transözofajiyal ekokardiyografi ağırlıklı olması ve diğer tanı yöntemlerinin bulgularının yanı sıra, biyopsi veya nekropsi sonrasında morfolojik ve histopatolojik kanıtların da görsel olarak sergilenmesi amaçlanmalıdır.
 • Sonuçların ilgili literatürdeki sonuçlarla uyumu veya farklılık gösteren boyutları son sayfada tartışılmalıdır.
 • Ayırıcı tanıdan, sonuç aşamasına dek hastaya yaklaşımda tutarlı ve açık seçik bir bilimsel tutum sergilenmeli, tıbbi etik ile uyuşmayan bir nokta bulunmamalıdır.

Örnek bir Powerpoint dosyası Ekokardiyografi ÇG web sayfamızda yer almaktadır.
CD veya DVD'ye kurallara uygun biçimde kaydedilip gönderilmeyen olgular dikkate alınmayacaktır.
Geçen yıl başlatılan "Düşüncenin Evi Olarak Dil" projemiz bu yıl da uygulanacak ve konuşmalarında, sunularında Türkçeyi en iyi kullanan konuşmacılarımız ödüllendirilecektir.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.
 

Prof. Dr. Ömer Kozan
TKD Genel Sekreteri
Doç. Dr. Cihangir Kaymaz
Ekokardiyografi ÇG Başkanı