TKD YAYINLARI

Sunu Merkezi'mizdeki başlık sayısı 2683'e ulaştı

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

  • Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Gurubu Toplantısı - (Nisan 2009)
  • Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları 3. Eğitim Toplantısı - (Nisan 2009)
  • 12. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Gurubu Toplantısı - (Mayıs 2009)

Sunuları da işlenip "TKD Sunu Merkezi"ne yerleştirilmiş; böylece Sunu Merkezi'mizdeki başlık sayısı 2683'e ulaşmıştır.

Bilginin paylaştıkça çoğaldığı inancımızı katılan değerli konuşmacılarımıza teşekkür ederiz.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.


Prof. Dr. Ömer Kozan
TKD Genel Sekreteri