TKD YAYINLARI

2010 TKD Eğitim Toplantıları programı ve görevlendirilen acenteler belli oldu

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz;

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu, daha başarılı ve kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmek üzere, 2010 Eğitim Programı’nda yer alan toplantıları ve bunlar için görevlendirilen organizasyon acentelerini şimdiden aşağıdaki gibi belirlemiştir:

  • 9 Ocak 2010, Kahramanmaraş: Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Sütçü İmam Üniversitesi Kardiyoloji AbD Bölgesel Toplantısı - GLOBAL
  • 25-27 Şubat 2010, Kıbrıs: HT+Lipit+Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı - GENX
  • 12-14 Mart 2010, Erzurum: Kalp Yetersizliği, Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalığı ve KV Hemş. Tekn. Çalışma Grupları Atatürk Üniversitesi Kardiyoloji AbD Bölgesel Toplantısı - DMR
  • 23-26 Nisan 2010, İstanbul: 17. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 2. Anadolu Anjiyografi Kursu ve Aritmi 2010 - FİGÜR
  • 2-5 Mayıs 2010, Çanakkale: Kalp Kapak Hastalıkları ve Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grupları Ortak Toplantısı - EA
  • 13-15 Mayıs 2010, İzmir: 13. Kardiyak Görüntüleme Toplantısı - GENX
  • 16-19 Eylül 2010, Eskişehir: Kalp Yetersizliği 2010  – MEDKOM FORTE
  • 21-24 Ekim 2010, İstanbul: 26. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ - GLOBAL

Yönetim Kurulumuz ayrıca 10-11 Nisan 2010'da gerçekleştirilmek üzere uluslararası katılımlı önemli bir toplantı hazırlığı içindedir; bu toplantıya özelikle katılmanızı bekliyoruz.

Her yıl olduğu gibi, 2010'da da çeşitli toplantılarımızın paralelinde büyük değer verdiğimiz İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursları ile Hemşireler için İKYD, Koroner Yoğun Bakım ve EKG kursları yapılacaktır.  

Bu programlar ayrıca duyurulacaktır.

Bilimsel eğitim çalışmalarımıza bugüne kadar verdiğiniz değerli desteğinizi 2010 eğitim toplantılarımız için daha kapsamlı ve sistemli biçimde sürdüreceğiniz umuduyla, 2010 yılı programlarınızda şimdiden bu günler ve toplantılarımız için yer açmanızı dileriz.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Ömer Kozan         

Genel Sekreter