TKD YAYINLARI

Türkiye'de Kronik Kalp Yetersizliğinde Hastane Sonrası Monitorizasyon Programı-Hit PoinT'a davetlisiniz

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Geçen yıl ilk sonuçları 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi sırasında açıklanan ve halen devam eden HAPPY- Türkiye'de Kalp Yetersizliği Prevalansı ve Belirleyicileri Araştırması çalışmamızın ardından, Kalp Yetersizliği ile Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Gruplarımız birlikte önemli bir projeyi başlatıyor:

Türkiye'de Kronik Kalp Yetersizliğinde Hastane Sonrası Monitorizasyon Programı
Post-discharge
Heart Failure Monitorization Program in Turkey: Hit PoinT


Bildiğiniz gibi kalp yetersizliği dünyada epidemiyolojik boyutlara ulaşmış durumdadır ve ülkemizde bu sorunun tahmin edilenden çok daha geniş boyutlara şimdiden ulaştığı HAPPY çalışmamızın ilk sonuçlarından anlaşılmaktadır.

Kalp yetersizliğini tedavi etmek için ileri ülkelerde bir yılda harcanan para ortalama 38 milyar dolardır. Bunun 23 milyar doları tekrarlayan hastane yatışlardan kaynaklanmaktadır.

Ülkemizin ekonomik durumu göz önüne alındığında Sağlık Bakanlığı direktifinde başlatılacak ve uygulamaya konulacak kronik kalp yetersizliği hastane sonrası bakim programları, kalp yetersizliğinin hem ülke ekonomisine getirdiği yükü azaltması hem de hasta yasam kalitesini ve süresini uzatması açısından faydalı olacaktır. Böyle bir uygulama başlamadan önce aşağıda önerdiğimiz pilot çalışmanın yapılması ve verilerin Sağlık Bakanlığı ile diğer ilgili sağlık kurumlarınca paylaşılması gerektiğine inanıyoruz.

Pilot çalışmamız 10 merkezden oluşacaktır. Her merkezden 2 uzman doktor ve 2 hemşireye, çalışma başlamadan önce, 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi'nde kalp yetersizliğinin takibi ve hasta eğitiminin nasıl gerçekleştirileceği konusunda uygulamalı güncel eğitim verilecektir.

Taburcu oldukları sırada hastalara verilecek eğitim kitapçıkları ve broşürler temin edilecektir.

Söz konusu pilot çalışmada yer almak isteyen merkezlerin aşağıdaki formu 20 Temmuz 2009 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla.
 

Prof. Dr. Ömer KozanDoç. Dr. Mehdi ZoghiDoç. Dr. Fisun Şenuzun
TKD Genel SekreteriKalp Yetersizliği ÇG BaşkanıKV Hemş.Tekn. ÇG Başkanı
 Çalışma Koordinatörü 

 

Türkiye'de Kronik Kalp Yetersizliğinde Hastane Sonrası Monitorizasyon Programı: Hit PoinT Başvuru Formu