TKD YAYINLARI

TKD, ESC 2017 Kongresi’nde Başarı İle Temsil Edildi

tkd.org.tr
26-30 Ağustos 2017 tarihlerinde Barselona’da yüksek bir katılımla gerçekleşen Avrupa Kardiyoloji (ESC) kongresinde ülkemiz başarı ile temsil edildi.

ESC kongresinde bu yıl TKD-ESC ortak oturumunda ana konu başlığı ‘Peripartum kardiyomiyopati (PPKM) idi. Oturumda  Dr Lale Tokgözoğlu ve Dr. Saide Aytekin oturum başkanlığı yaparken, Dr. İlknur Can, Dr. Aylin Yıldırır, Dr. Meral Kayıkçıoğlu, Dr. Necla Özer ve Dr. Dilek Ural PPKM ile ilgili sunumları yaptılar. Oturumda tartışmacı olarak da Dr.Yüksel Çavuşoğlu ve Dr. Bahar Pirat ile Almanya’dan Dr.V. Regitz-Zagrosek ve Dr J Bauersachs yer aldı. Bu ortak TKD-ESC oturumunda ülkemizden PPKM hastalarının gerçek yaşam verilerini anlatan ARTEMIS çalışması da sunuldu ve çok ilgi gördü. ESC kongresinde ilk kez bu yıl uygulanmaya başlanan ‘Big Picture’ oturumlarında amaç oturum verilen ülkelerin belli bir konudaki çalışmaları ve gelişmeleri sunması ve konunun uzmanları ile tartışılması ve ilgili kılavuzlardaki eksiklerin belirlenmesi idi. Bu yıl ilk olarak ülkemizin de bulunduğu 5 ülke kardiyoloji dernekleri (Türkiye, İspanya, Yunanistan, Fransa, Rusya) ile “Big Picture” oturumları gerçekleştirdi.

ESC kongresinde bu yıl 3’ü sözlü olmak üzere toplam 51 bildirimiz sunuldu. Posterlerden 3 tanesi en iyi posterler oturumunda yer buldu. En iyi posterler kategorisine layık görülen Dr. E. Bayam, “Comparison of different anticoagulation regimens in pregnant patients with mechanical prosthetic heart valves”, Dr. E. H. Ozcan CetinPrognostic significance of myocardial energy expenditure and myocardial efficiency in patients with heart failure with reduced ejection fraction” ve Dr. B. HunukA novel high risk ECG feature in Brugada Syndrome Probands: Localized QRS prolongation on right precordial leads  u ve bildiri sunan tüm üyelerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz.

Ayrıca, ESC kongresinde üyelerimiz Dr. Saide Aytekin, Dr. Çetin Erol, Dr. Bülent Görenek, Dr. Meral Kayıkçıoğlu, Dr. Necla Özer, Dr. Leyla Elif Sade ve Dr. Lale Tokgözoğlu çeşitli oturumlarda Oturum Başkanı olarak görev aldılar. Dr. L. Tokgözoğlu  ‘Therapies to target the vulnerable plaque: are they the future? ve Dr. M. Birhan Yılmaz, “Different phenotypes of acute right heart failure - Does one size fit all?” başlıklı konuşmaları yaptılar.