TKD YAYINLARI

"11. Ekokardiyografi Toplantısı Sözlü ve Poster Olgu Bildirileri" web sitemizde

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

07-11 Mayıs 2008'de, Bursa'da gerçekleştirilecek olan "Ekokardiyografi ÇG 11. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı"na gönderilen çok sayıda olgu bildirisi değerlendirilmiş; Sözlü Sunuma ve Elektronik Poster Bölümüne kabul edilenler web sitemize yerleştirilmiştir.

Olgularının önemi nedeniyle kabul edilmiş ama "olgu sunum kurallarına aykırı" olan bildirilerin, sahipleri tarafından, toplantıya kadar kurallara uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yoğun bilimsel program akışının aksamaması için; düzeltilmedikleri sunum kontrol aşamasında saptanacak olgular ne yazık ki program dışı kalacaktır.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.
 

Prof. Dr. Ömer KozanDoç. Dr. Necla Özer
TKD Genel SekreteriTKD Kardiyak Görüntüleme ÇG Bşk.