TKD YAYINLARI

Genel Kurulumuzda oy kullanımı 10-15 arasında yine elektronik sistemle olacak

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Daha önce gündemini e-adresinize gönderdiğimiz, web sitemizde ve 6 Mart 2008 tarihli Son Dakika gazetesinin 3. sayfasında ilanen duyurduğumuz Genel Kurul toplantımız 13 Nisan 2008 Pazar günü WoW İstanbul Oteli'nde saat 10.00'da yapılacaktır.

Genel Kurul için 8, Çalışma Grupları için 8 olmak üzere 16 sandıkta yapılacak olan seçimlerde oy kullanma süresi saat 15.00'te sona erecektir.

2004 ve 2006 genel kurullarımızda olduğu gibi bu kez de "elektronik seçim sistemi" kullanılacaktır.

 • Yeni tüzüğümüz gereğince Genel Kurulumuzda yalnızca asil üyelerimiz oy kullanacak;
 • Pediyatrik Kardiyolog üyelerimiz yalnızca Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu seçimlerinde,
 • Kardiyovasküler Hemşirelik Teknisyenlik Çalışma Grubu üyelerimiz ise yalnızca bu Çalışma Grubumuzun seçimlerinde oy kullanabileceklerdir.

04.11.2004 tarihli Dernekler Yasası'nın uygulama kurallarını içeren Dernekler Yönetmeliği'nin 15. maddesi şöyle demektedir:

Toplantı usulü
Madde 15-
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.

Bu madde uyarınca, oy kullanacak asil üyelerimizin Genel Kurul salonuna girmeden önce imzalayacakları ASİL ÜYE LİSTELERİ, soyadı sırasına göre alfabetik olarak hazırlanmıştır. Hız sağlamak amacıyla, bu listeler 8 ayrı görevli tarafından imzanıza hazır tutulacak; resmi kimlik belgenizi ibrazınızdan ve listede isminizin hizasını imzaladıktan sonra size GENEL KURUL ASİL ÜYE YAKA KARTINIZ verilecektir.

AYRI SALONLARDA yapılacak olan GENEL KURUL seçimleri sırasında da, ÇALIŞMA GRUPLARI seçimleri sırasında da oy kullanacağınız SANDIK NUMARANIZ AYNI olacaktır.

Her iki seçim için oy kullanımı:

 1. SANDIK GÖREVLİSİ'ne resmi kimliğinizi gösteriniz.
 2. SANDIK LİSTESİ'nin ŞİFREMİ ALDIM sütununda, isminizin hizasındaki kutuyu imzalayınız.
 3. SANDIK GÖREVLİSİ'nden özel şifrenizin bulunduğu, ad ve soyadınıza yazılı kapalı ve mühürlü ŞİFRE ZARFI ile mühürlü, renkli OY ZARFI'nızı alınız. ("Gizli oy" ilkesi uyarınca şifrenizin kaydı tutulmamaktadır ve şifreniz yalnız bir kez kullanılabilecektir.)
 4. Bilgisayarda ŞİFRE'nizi girerek tercihlerinizi işaretleyiniz. (ÇALIŞMA GRUPLARI SEÇİMİNDE, Üyesi olduğunuz TÜM ÇALIŞMA GRUPLARI için bir seferde oyunuzu kullanacaksınız. Şifrenizi Seçim Bilgisayarına girdiğiniz zaman oy kullanacağınız -27.02.2008 17.00 itibariyle üyesi olduğunuz- tüm Çalışma Gruplarının aday listeleri ekranınıza gelecektir.)
 5. Tercihlerinizi tamamladıktan sonra OY'unuzu ekrandaki TAMAM tuşuna tıklayarak kullanınız.
 6. Bu tuşa tıkladığınız zaman tercihleriniz YAZICI'da yüklü bulunan mühürlü OY PUSULASI'na otomatik olarak basılacaktır.
 7. Tercih listenizi içeren OY PUSULASI'nı katlayarak renkli OY ZARFI'na koyup zarfı kapayınız.
 8. OY KABİNİ'nden çıkıp OY ZARFI'nı OY SANDIĞI'na atınız.
 9. SANDIK LİSTESİ'nin OYUMU KULLANDIM sütununda, isminizin hizasındaki kutuyu imzalayınız.

Ayrıntılı OY KULLANMA KILAVUZU sunumu ayrıca plazma ekranlardan da yayınlanacaktır.

Genel Kurul'umuzun tüm tıpta uzmanlık derneklerine örnek olacak biçimde gerçekleşeceğine olan derin inanç, başarı dilekleri ve saygılarımızla.
 

Prof. Dr. Çetin ErolProf. Dr. Ömer Kozan
BaşkanGenel Sekreter