TKD YAYINLARI

ERA-CVD Çağrısı

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Sağlık, Demografik Değişim ve Refah" kapsamında desteklenmekte olan ve ülkemizin de ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında çıkılan çağrının konusu ‘Koroner arter hastalığında erken ateroskleroz ve/veya plak instabilitesinin mekanizması’ olarak belirlenmiştir.

Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin koroner arter hastalığının erken tanı ve prognozunda somut etkiye sahip olması ve yakın gelecekte (0-12 ay) akut olay gelişme ihtimali olan hastalara yardımcı olacak nitelikte olması beklenmektedir.

Proje önerilerinin koroner arter hastalığının erken tanısıyla ilgili olarak aşağıda verilen başlıklardan en az birini kapsaması gerekmektedir:

  • Plak instabilitesine yol açan mekanizmaların araştırılması
  • Risk ve/veya koruyucu faktörlerin erken tanısını sağlayacak biyobelirteçlerin (genetik, epigenetik, lipidomik, proteomik, metabolomik, mikrobiyota) validasyonu ve görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi

İki aşamalı başvuru ve değerlendirme yapılacaktır. Birinci aşama başvuruları (pre-proposal) 16 Ocak 2017 tarihinde alınmaya başlanmış olup son başvuru tarihi 6 Mart 2017 (16:00:00 CET)’dir. Birinci aşama ve ikinci aşama önerileri için uluslararası başvuru, çağrı metninde belirtilen en az üç ülkenin katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır.

Detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;
http://www.era-cvd.eu/media/content/ERA%20CVD%20JTC2017%20call%20text.pdf

Saygılarımla.

Prof. Dr. Engin Bozkurt
Genel Sekreter