TKD YAYINLARI

"Kardiyoloji Konsültasyon Kitabı"nın ilk 100 soruluk bölümü internet sitemizde hizmete açılmıştır.

tkd.org.tr
Genç Kardiyologlar Alt Kurulu üyelerimizin yürüttüğü, Kardiyoloji konsültasyonunda karşılaşılan zorlu konulara cevap olacak olan “Kardiyoloji Konsültasyon Kitabı” nın ilk 100 soruluk bölümü internet sitemizde hizmete açılmıştır.

Web Adresi: konsultasyon.tkd.org.tr