TKD YAYINLARI

FESC, Nurse FESC ve European Cardiologist Diploma için başvurular başladı

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC), FESC ve Nurse FESC unvanı için ESC'ye, European Cardiologist Diploma için European Board for the Speciality of Cardiology - EBSC'ye başvurmayı düşünüyorsanız, online başvurunuz sırasında yüklemeniz (upload) gereken TKD Destek Mektubunuzun hazırlanıp yollanması için 07.03.2008 akşamına dek başvuru bilginizi TKD'ye iletmeyi unutmayınız.

Daha önce bu unvanları almış olanlar da haklarını korumak istedikleri takdirde 2008 ödentilerini (400 Avro) online olarak kredi kartıyla yapabilirler. Ardışık olsa da olmasa da, iki yıl ödenti ödemeyenlerin FESC unvanının iptal edileceği de ESC kurallarındandır.

65 yaşını geçmiş, etkin hekimliği bırakmış, ödenti borcu olmayan FESC unvanına sahip kardiyologlarsa, emeklik belgelerini ESC Üye İlişkileri Bölümüne ilettikleri takdirde, ESC Credentials Committee tarafından tanınan Emeritus FESC (EFESC) unvanını alabilirler. EFESC unvanı yıllık indirimli bir ücretle ESC Kongresine katılım ve bir dergiye yıllık abonelik olanağı sağlıyor.

Online FESC ve Nurse FESC için online başvuruda süre sonu 15.03.2008’dir. Başvurmayı düşündüğünüz takdirde önerimiz, süre sonunu beklemeden başvurunuzu yapmanızdır.

Bildiğiniz gibi, başvurular artık FESC ve Nurse FESC unvanı için
http://www.escardio.org/bodies/Fellowship/Fellowship-apform-rules/

European Cardiologist Diploma içinse https://www.ebsc-accreditation.org/?hit=related adresinden girilerek online yapılmakta; bu unvanların sağladığı hak ve olanaklar yine ilgili web adreslerinde belirtilmektedir.

Anımsayacağınız gibi, geçen yıldan beri FESC başvurusunda bulunacak üyelerimizin Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.
Bu unvanlar için başvuracak üyelerimizin şu belgeleri online başvuruları sırasında bilgisayarlarına yüklemiş olmaları gerekmektedir:

 1. http://www.escardio.org/bodies/Fellowship/Fellowship-apform-rules/
  adresinden indirilip doldurulmuş İngilizce Online Başvuru Formu
 2. Tüm Tıp ve Kardiyoloji Uzmanlık Diplomalarının fotokopileri ve yeminli çevirmenlerce yapılmış çevirileri (noter onaylı)
 3. İngilizce Destek Mektupları:
  1. "Scientific Excellence" kategorisinde başvuracaksanız bir ESC Derneğinin ya da Çalışma Grubu’nun başkanından veya FESC unvanlı iki kardiyologun İngilizce Destek Mektubu
  2. "Clinical Excellence" kategorisinde başvuracaksanız TKD Başkanı veya FESC unvanına sahip bir temsilcisinin "sizin Türkiye’nin seçkin ve önde gelen bir kardiylogu olduğunuza dair" mektubu ve FESC unvanlı bir meslektaşınızın veya bağlı olduğunuz sağlık kurumu yetkilisinin yazacağı İngilizce Destek Mektubu
 4. Yayınlarınız:
  1. "Scientific Excellence" kategorisinde başvuracaksanız PubMed, Web of Science veya Scopus gibi bir uluslararası online arşivden çıkaracağınız –her makalede tüm yazar isimlerini içeren- yayın listeniz
  2. "Clinical Excellence" kategorisinde başvuracaksanız uluslar arası veya ulusal bir yayında ilk imza olduğunuz bir yayınızın pdf dosyası
 5. Tüm iletişim bilgilerinizin de yer aldığı İngilizce kısa özyaşam öykünüz

Bu belgeleri eksiksiz olarak gönderecek üyelerimiz için gereken TKD Destek Mektupları hazırlanarak başvuru sahiplerine e-posta yoluyla yollanacaktır.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Çetin ErolProf. Dr. Ömer Kozan
BaşkanGenel Sekreter