TKD YAYINLARI

Kardiyoloji uzmanlık dalındaki eğitim süresi 5 (beş) yıl oldu

tkd.org.tr
Sayın Üyemiz,

Tıpta Uzmanlık Kurulu, Kardiyoloji uzmanlık dalındaki bilimsel ilerleme, gelişme ve değişmeler de göz önünde bulundurularak 1219 sayılı Kanunun EK-1 sayılı çizelgesinde 4 (dört) yıl olarak belirlenmiş olan eğitim süresinin 5 (beş) yıl olacak şekilde artırılmasına karar vermiştir.

http://www.tuk.saglik.gov.tr/dokumanlar/ilanlar/28/index.html

Saygılarımla.

Prof Dr. Mahmut Şahin
Başkan