TKD YAYINLARI

ICD (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) Kayıt Formunun pilot çalışmaları hakkında

tkd.org.tr
Değerli Üyelerimiz,

SGK tarafından Ulusal Kayıt Sisteminin ikinci uygulaması olan ICD (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) Kayıt Formunun pilot çalışmaları tüm Türkiye’de başlatılacaktır. Pilot çalışmaları takiben tüm Türkiye’de esas uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Bu sistem, ilaçların, tıbbi cihazların ve diğer sağlık hizmetlerinin geri ödeme sistemlerine girişi sonrasında izlenip bilgi toplanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Toplanan bu bilgiler sayesinde; hastalıklara ilişkin yaygınlık ve yeni vaka sıklığı bilgilerinin izlenmesi, hasta güvenliğinin takibi, klinik etkinliğin değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesi, hasta sağlığının iyileştirilmesi ve hastalıkların sebeplerine ilişkin araştırmalar yapılması sağlanabilecektir.

Sisteme https://medula.sgk.gov.tr/UKS/giris.faces linkinden ulaşılacak olup hekimin T.C. Kimlik Numarası ve E-Reçete şifresi girilerek ICD Kayıt Formu görüntülenebilecektir. Pilot uygulamada formlar işlemi gerçekleştiren hekim tarafından her bir ICD işlemi için ayrı ayrı doldurulacaktır.

Söz konusu forma ilişkin duyuru ve kullanım kılavuz ekteki dosyadadır.

Pilot çalışmaları süresince, ICD Kayıt Formunda olabilecek muhtemel aksaklıkların tespiti ile formun kullanımının, anlaşılmasının ve amaca uygun hizmet etmesinin teminine yönelik geri bildirimleri gssonaykontrol@sgk.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Mahmut Şahin
Başkan
Prof. Dr. Dursun Aras
Aritmi Çalışma Grubu Başkanı