TKD YAYINLARI

Actelion Araştırma Ödülleri

tkd.org.tr


ACTELION’un kurumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sağladığı koşulsuz destekle, Türkiye’de kardiyopulmoner vasküler hastalık alanında yürütülen araştırmaları teşvik etmek üzere “Türk Kardiyoloji Derneği-Actelion Kardiyopulmoner Vasküler Hastalık Araştırma Ödülü” programı başlatılmıştır.

Bu yıl üçüncüsü verilecek olan bu ödül, 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi’ne sözlü bildiri ya da poster olarak sunulmak üzere kabul edilecek ya da 10 Eylül 2013’e kadar TKD’ye gönderilecek kardiyopulmoner vasküler hastalıkla ilgili araştırmalar arasından, Kongre Bilim Kurulu tarafından, aşağıdaki koşullar uyarınca seçilecek çalışmanın kardiyoloji uzmanı veya kardiyolojide uzmanlık programında olan birinci ismine verilecektir:

·         Proje yayınlanmış ise, yayın tarihinin bir yıldan eski olmaması,
·         Başvuru sahibinin TC vatandaşı olması (Türk hekimlerinin yurtdışında gerçekleştirdiği projeler kabul edilmektedir).
·         Kongreye kabul edilen bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için yazar tarafından ayrıca 10 Eylül 2013’e dek aşağıdaki biçimde başvuru dosyalarının TKD’ye ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru dosyasında bulunması gereken evraklar:

·         Başvuru sahibinin özgeçmişi,
·         Proje sinopsisi,
·         Proje, etik kurul onayı gibi izin alınmasını gerektirir bir proje ise (prospektif klinik çalışma, hayvan çalışması vs), ilgili kurul onayının fotokopisi,
·         Proje sonuç raporu yayınlanmış projelerde tam metin makale, henüz yayınlanmamış projelerde proje sonuçlarını kapsayan rapor (poster sunumu olarak kabul edilmiş projelerde hazırlanmış poster, sözlü bildiri olarak kabul edilmiş projelerde ise sonuçlara ait tartışma bölümünün de yer aldığı sunum slaytları ya da dergiye gönderilmiş draft makale kabul edilir)
·         Proje birden fazla kişi tarafından yürütülmüş ise, proje sahibinin diğer proje yürütücülerini bu başvuruyla ilgili bilgilendirdiğini ve diğer yürütücülerle herhangi bir anlaşmazlık durumunda sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ettiğini gösterir imzalı beyan


Hazırlanan başvuru dosyalarının dört nüsha olarak en geç 10.09.2013 tarihinde TKD Merkezinde olacak şekilde postalanması gerekmektedir. Bu tarihten sonra TKD’ye ulaşacak başvurular kabul edilmeyecektir.


TKD Merkezi: 
Nish İstanbul A Blok Kat:8
No:47-48 Çobançeşme,Sanayi
Cd.11,Yenibosna
34196, İstanbul

 
Ayrıntılı bilgi için www.tkd.org.tr ve www.pulmonerhipertansiyon.com adresine başvurunuz.