TKD YAYINLARI

Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları ve Gebelik Toplantısı 28 Şubat 2014'te Ankara'da yapılacak.

tkd.org.tr
Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği - Erişkin Yaşa Ulaşmış Doğuştan Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu olarak düzenlediğimiz Bahar Toplantısı'14 Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları ve Gebelik konu başlığı ile 28 Şubat 2014 tarihinde Ankara Crown Plaza'da gerçekleştirilecektir.

Toplantının ayrıntılı bilimsel programına adresinden ulaşabilirsiniz.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
Genel Sekreter