TKD YAYINLARI

Süre sonu 26 Şubat: ESC Barselona Kongresi için 25 Genç Kardiyolog üyemize bedelsiz kayıt olanağı ve 4'üne TKD'den ulaşım-konaklama desteği

tkd.org.tr
Bu yıl 30 Ağustos – 3 Eylül’de Barselona 'da yapılacak olan ESC Avrupa Kardiyoloji Kongresi'ne Türkiye'den Derneğimizce belirlenecek TKD ve TKD Genç Kardiyologlar Grubu Üyesi 25 genç kardiyoloğa ESC bedelsiz kayıt olanağı sağlayacaktır.

Başvuru süresinin 26 Şubat 2014 akşamı saat 17.00'de sona ereceğini lütfen unutmayınız.

ESC'nin bunun için öngördüğü

  • 35 yaşından gün almamış olmak
  • daha önce hiç ESC Avrupa Kardiyoloji Kongrelerine bildiri özeti göndermemiş ve hiç katılmamış olmak
  • TKD ve TKD Genç Kardiyologlar Grubu üyesi Kardiyoloji Uzmanı ya da Asistanı olmak

Koşullarının yanı sıra, Yönetim Kurulumuz da

  • Yeterlilik Yazılı Sınavında başarılı olan
  • Ulusal Kardiyoloji Kongrelerimize bildiri göndermiş, tercihan bildirileri sözlü ya da poster sunuma kabul edilmiş olan
  • TKD Arşivi dergimize makale göndermiş, tercihan yazısı yayınlanmış olan
  • TKD-Girişimsel Kardiyoloji Birliği ve/veya Çalışma Gruplarımızın toplantılarına Olgu Sunumu göndermiş, tercihan olgusu kabul edilmiş olan
  • İyi düzeyde İngilizce bilen

genç üyelerimiz arasında yapılacak değerlendirmede en yüksek puan alan 4 kişinin ulaşım ve 3 yıldızlı otelde konaklama desteğini TKD'nin vermesini planlamaktadır.

İsteklilerin başvurularını tsc@tkd.org.tr adresine yapmaları yukarıdaki koşullardan hangilerini taşıdığını belirtmeleri ve İngilizce bilgi düzeyini gösterir sınav sonuç belgesini mesaj ekinde göndermeleri gerekmektedir.

İlk 4 kişi arasına giremese de, kendi ulaşım ve konaklamasını karşılayabileceğini belirten sonraki en yüksek değerlendirme puanını alacak asil ve yedek genç üyelerimizin isimleri de katılım bedeli ödemeden Barselona ESC Kongresine katılacak Türk Genç Kardiyologları ve Kardiyoloji Asistanları olarak ESC'ye bildirilecektir.

TKD’nin destekleyeceği 4 genç hekim de kongre boyunca yemek, havaalanı-kent arası ve kent içi ulaşım giderlerini kendileri karşılayacaklardır. İstekli genç üyelerimizin başvurularını 26 Şubat 2014 akşamı saat 17.00'ye dek tsc@tkd.org.tr adresinde göndermelerini rica ederim.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
Genel Sekreter