TKD YAYINLARI

5. Kalp kapak hastalıklarında girişimsel tedavide yenilikler toplantısı 28 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak.

tkd.org.tr
Geçen yıllardaki gibi, 5. Kalp kapak hastalıklarında girişimsel tedavide yenilikler toplantısı da TKD desteğinde, 28 Şubat 2014’te İstanbul'da Amerikan Hastanesi’nde yapılacaktır.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
Genel Sekreter