TKD YAYINLARI

"5. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Sempozyum Bildirileri" web sitemizden erişime açıldı.

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

PHT Proje Grubu’muzun yoğun çabalarıyla, 27 Şubat – 1 Mart 2013’te, Nice-Fransa’da gerçekleştirilen 5. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumu’nun 2013 Aralık’ında JACC Özel Eki olarak yayınlanan bildirileri Türkçeye çevrilmiş ve web sitemize yerleştirilmiştir.

Kardiyo-Bahar Toplantımızın ardından bu yayın son redaksiyondan geçirilip TKD Arşivi Suplementumu olarak basılıp üyelerimize dağıtılacaktır.

Türkçemizde çok önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız bu yayına emeği geçen üyelerimize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr.Ömer Kozan         
TKD Başkanı
Prof. Dr. Vedat Sansoy
TKD Arşivi Editörü