TKD YAYINLARI

30. Kongreye kabul edilecek bildiriler SCI-E, PubMed ve öteki 9 bilimsel indekste yer alan Anadolu Kardiyoloji Dergisi özel ekinde yayınlanacaktır.

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

Bu yıl 23-26 Ekim'de Antalya'da gerçekleştireceğimiz 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi'ne kabul edilecek Sözlü Sunum ve Poster bildiriler; artık TKD’ye ait olan ve SCI-E ile PubMed de dahil 11 bilimsel indekste yer alan Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin özel ekinde yayınlanacaktır.

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongremize de Bildiri ve Olgularınızla daha da büyük güç ve destek vereceğinizi umuyoruz.

Başarı dileklerimizle.

Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu             
Başkan
Prof. Dr. Mahmut Şahin
Gelecek Başkan, Bilim Kurulu Başkanı