TKD YAYINLARI

Yönetmelik değişikliğiyle "anjiyo üniteleri" de ameliyathaneler gibi "riskli alan" olarak değerlendirildi.

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

Uzun uğraşılar sonunda, yapılan yönetmelik değişikliğiyle; "anjiyo üniteleri" de ameliyathaneler gibi "riskli alan" olarak değerlendirildi. "Anjiyo üniteleri"nin ek ödeme kat sayısı ameliyathanelerle aynı aynı düzeyde, 0.50 olarak ödenecektir. İlgili değişiklik Resmi Gazete’nin 5 Temmuz sayısında aşağıdaki gibi yayınlamıştır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter

 

RESMÎ GAZETE 5 Temmuz 2014–Sayı: 29051 Sayfa: 72 Sağlık Bakanlığından:

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1–14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (o) bendine “ameliyathane” ibaresinden sonra gelmek üzere “anjiyo üniteleri” ibaresi eklenmiştir.