TKD YAYINLARI

Türkiye'nin TTB-STE kredili ilk online Sanal Kongresi E-Kardiyoloji'de 4 Eylül canlı yayınında Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz "ESC 2014’te açıklanan çalışmalar klinik pratiğimizi nasıl etkileyeceği"ni anlatacaktır.

tkd.org.tr


http://www.ekardiyoloji.com/login