TKD YAYINLARI

TKD Arşivi 2008 yılı yayın ödüllerini alan 5 makale belirlendi

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

TKD Arşivi dergimizin 2008 sayılarında yayınlanan makaleler Yayın Kurulumuzca değerlendirilmiş; geleneksel beş ödülümüzün aşağıda yayınlanma sırasına göre listelenen çalışmalara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Çalışmaları ödüllendirilen yazarlarımızı kutlar, dergimize araştırma ve yazılarıyla, hakemlikleriyle katkıda bulunan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ederiz.

  1. Fatih Bayrak, Evrim Kömürcü-Bayrak, Bülent Mutlu, Gökhan Kahveci, Nihan Erginel Ünaltuna: Hipertrofik kardiyomiyopatide Irx4 geni analizi. 2008;36(2):90-5.
  2. Mehmet Timur Selçuk, Hatice Selçuk, Ahmet Temizhan, Orhan Maden, Hakan Ulupınar, Erkan Baysal, Erdal Duru, Ali Şaşmaz. Plazma asimetrik dimetilarginin (ADMA) düzeyi ve L-arginin/ADMA oranının koroner kollateral gelişimi üzerine etkisi. 2008;36(3):150-5.
  3. Zeynep Demet Ersoylu, Aylin Tuğcu, Özlem Yıldırımtürk, Vedat Aytekin, Saide Aytekin. Dipper ve nondipper hipertansiyonlu hastalarda sol ventrikül hipertrofisi, diyastolik fonksiyon bozukluğu ve aritmi sıklığının karşılaştırılması. 2008;36(5):310-7.
  4. Yelda Tayyareci, Gülşah Tayyareci, Yılmaz Nişancı, Berrin Umman, Zehra Buğra. Mitral darlığının ciddiyetinin belirlenmesinde yeni bir indeks: İzovolumik miyokardiyal akselerasyon. 2008;36(6):388-94.
  5. Hasan Arı, Süleyman Binici, Selma Arı, Mehmet Akkaya, Vedat Koca, Tahsin Bozat, Muhammet Gürdoğan. Plazma beyin natriüretik peptid düzeyinin kardiyoversiyon sonrası altıncı aydaki atriyal fibrilasyon nüksünü öngörmedeki değeri. 2008;36(7):456-60.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.
 

Prof. Dr. Ömer KozanProf. Dr. Vedat Sansoy
Genel SekreterEditör