TKD YAYINLARI

Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları, Hemodinami ve Koroner Sorunlar Sempozyumu 14-15 Kasım 2014'te Mersin’de

tkd.org.tr
Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği Erişkin Yaşa Ulaşmış Doğumsal Kalp Hastalıkları (GUCH) Çalışma Gurubu tarafından 14-15 Kasım 2014 tarihinde Mersin’de Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları, Hemodinami ve Koroner Sorunlar konulu bir bilimsel toplantı düzenlenecektir. Bu toplantıda birden çok disiplini ilgilendiren bu konuda temel bilgiler gözden geçirilip disiplinler arası farklı bakışlarla birlikte çalışma fırsatları değerlendirilecektir.

Toplantıya kayıt ücretsizdir.

Bu toplantının, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada da izleminde birden fazla disiplinin bir arada çalışma ihtiyacının doğduğu ve disiplinler arası uyumun önem arz ettiği Erişkin Yaşa Ulaşmış doğumsal Kalp Hastalıkları (GUCH) alanında ülkemizde belirli düzeyde standardizasyon ve kalite oluşumuna katkıda bulunacağı ümidiyle bilginize sunarım.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter