TKD YAYINLARI

30. Kongre EVAR-TEVAR Simülasyon Eğitimi için online kayıt başvurusu başladı.

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongremizde 24 Ekim Cuma ilk oturumda yapılacak EVAR/TEVAR Kursu’ndan sonra, 24 Ekim ve 25 Ekim 2014’te, Kongre Merkezimizde EVAR-TEVAR Simülasyon Eğitimi yapılacaktır.

EVAR-TEVAR Simülasyon Eğitimi 30 dakikalık birebir uygulama olanağı sağlamaktadır. Her 30 dakikalık seansta katılımcılardan 2 hekim 2 ayrı simülatörde uygulama yaparken 10’ar katılımcı da simülatör çevresinde yakından izleyecektir.

Toplam 19 seans yapılacak ve her seansta hangi 2 katılımcının uygulama yapacağı seansa katılanlar arasından seçilecektir.

24 Ekim’de 9 seans, 25 Ekim’de 10 seans yapılacaktır. Katılımcılara bu Eğitime katılım belgeleri de verilecektir. Eğitim Salonu Kongre sırasında duyurulacak ve TKD standından öğrenilebilecektir.

Bu eğitim için Online Kayıt Başvuru Sistemi web sitemizde açılmıştır.

24 Ekim’in kapasitesi 90 kişi, 25 Ekim’in kapasitesi 100 kişi olacak ve bu sayılara ulaşıldığında sistem yeni kayıt başvurularına kapatılacaktır.

Bu eğitime katılanlar için de “Katılım Belgeleri” hazırlanıp verilecektir.

Dikkatinize sunar, başarılar dilerim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter