TKD YAYINLARI

"HT Bülten"in birinci sayısı çıktı.

tkd.org.tr
Hipertansiyon Çalışma Grubumuzun hazırladığı "Güncel Kılavuzlar Işığında Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi" toplantısı 20 Kasım'da İstanbul'da, Shangri-La Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilecektir.

ARİS'in koşulsuz desteğiyle yapılacak sempozyumlara bedelsiz katılım için TKD web sitesindeki Online Kayıt Sistemimiz üzerinden kontenjan dolmadan önce kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Konaklama gerektirmeyen bu toplantılarımız Bakanlık kısıtlamasının dışında kalmaktadır.

Ayrıca, Çalışma Grubumuzca hazırlanmaya başlanan HT Bülten’in birinci sayısı için tıklayınız.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Adnan Abacı        
TKD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Alparslan Birdane
TKD Hipertansiyon ÇG Başkanı