TKD YAYINLARI

KKTC, Diyarbakır ve Çeşme Toplantılarında Beceri (sözlü) Değerlendirme Yeterlilik Sınavları

tkd.org.tr


Değerli Meslektaşımız,

Bildiğiniz gibi son genel kurulumuz Doçentlik başvurularının değerlendirilmesine ilişkin kabul ettiği çok önemli tavsiye kararlarında başvuru sahiplerinin Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları gerektiğini önermişti.

Bu tavsiye kararlarının uygulanmalarını kolaylaştırmak amacıyla, 2009 yılında 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi sırasında gerçekleştirilecek birer Bilgi (yazılı) ve Beceri (sözlü) Değerlendirme Sınavı yanında, daha önce sözlü sınava girip başarılı olmuş veya Yönergemizin 5.2. maddesi gereğince, Kasım 2004'ten önce uzmanlığını almış olan kardiyoloji uzmanlarının girebileceği ek Beceri (sözlü) Değerlendirme Sınavlarının da, en az 3 başvuru olduğu takdirde, TKD 2009 Eğitim Programında yer alan her toplantıda yapılacağını yılbaşında duyurmuştuk.

Beceri Değerlendirme (sözlü) Sınavları, bu çerçevede, aşağıdaki toplantılarda da gerçekleştirilecektir:

  • 27 Şubat - 1 Mart 2009 Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalığı, Lipit Ortak Toplantısı, KKTC

  • 7-8 Mart TKD Bölgesel Eğitim Toplantısı, Diyarbakır

  • 12-15 Mart Kalp Yetersizliği Toplantısı, Çeşme

Sözlü sınavlarda en az 3 akademisyen TKYK üyesi jüride görev alacaktır.

Sınav, "olgulara dayalı irdeleme semineri" biçiminde olacak ve adaylar sınava gruplar halinde alınacaktır.

Sınav harçları 2008'deki gibi 50 TL'dir. İsteyen uzmanlarımız TKYK web sitesindeki Sınav Başvuru Formlarını doldurarak başvurabilirler.

Eğer kurulumuza 10 Mayıs 2009 saat 17.00'ye kadar 10 veya daha fazla Yazılı Sınav Başvurusu ulaşırsa, 4-7 Haziran 2009'da, İzmir'de 16. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı sırasında ayrıca bir Bilgi Değerlendirme (yazılı) Sınavı daha yapılacağını da anımsatmak isteriz. Yazılı sınava "eğitiminin son yılına girmiş uzmanlık öğrencilerinin" de girebildiğini özellikle çevrenizde duyurmanızı rica ederiz.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Nail ÇağlarProf. Dr. Armağan Altun
TKYK BaşkanıTKYK Genel Sekreteri