TKD YAYINLARI

Türk Yaşlı Popülasyonunda Kardiyovasküler Hastalıkların Epidemiyolojisi (Clinical Trials No: NCT02347982) araştırmamıza katılım daveti

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

Sizi, TKD Geriyatri Alt Kurulu’nca hazırlanan; Türkiye’deki ileri yaş grubu popülasyonunda kardiyovasküler hastalıkların sıklığı, risk faktörleri, eşlik eden hastalıkları ve kullanmakta oldukları ilaçlara yönelik ulusal epidemiyolojik bir veri tabanı oluşturmasını hedefleyen Türk Yaşlı Popülasyonunda Kardiyovasküler Hastalıkların Epidemiyolojisi / Epidemiyoloji of Cardiovascular Disease in Elderly Turkish Population (Elder-Turk Study) başlığıyla clinical trials.gov’da da NCT02347982 numarasıyla yer alan araştırmamıza katılmaya davet ediyoruz.

Bu alanda henüz ülkemizde veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla elde edilecek sonuçlar aynı zamanda ileri yaş grubundaki hasta bakımı, rasyonel ilaç kullanımı ve Türkiye’de yaşlıların durumu ile Yaşlanma Ulusal Planı’na katkı sağlayacaktır.

Tüm dünyada 65 yaşından büyük hastaların toplam hastalar içindeki oranında önemli ölçüde artış gözlenmektedir. Türkiye’de 2000 yılında %5.6 olan bu oranın 2020 yılında %7.7’ye yükselmesi beklenmektedir. Nüfusun yaşlanması bir takım sosyal ve ekonomik sorunları beraberinde getirmekle birlikte, ileri yaş tek başına morbidite ve mortalite açısından bağımsız bir nedendir. Kardiyovasküler hastalıkların da en sık bu yaş grubunda görülmesi oranı daha da arttırmaktadır.

Araştırmaya katılmak için klinik araştırma formatındaki özgeçmişinizi (örnek için tıklayınız) en geç 15 Şubat 2015 tarihine kadar

Prof. Dr. Mehdi Zoghi
TKD Geriyatri Alt Kurulu Başkanı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji AD
İzmir
mehdi.zoghi@ege.edu.tr

adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Araştırmaya katılmak isteyenlere ayrıntılı Araştırma Protokolü ve Olgu Rapor Formları iletilecektir. Tüm Türkiye’yi temsilen en az 2500 olgu ve 50 merkezin yer alacağı araştırmamızda web ortamında her hasta için sadece 15 dakikanızı alacak Olgu Rapor Formları (demografik özellikler, risk faktörleri, eşlik eden diğer hastalıklar ve kullanmakta oldukları ilaçları) doldurmanız yeterli olacaktır.

Çalışma kapsamında özellikle yapılması istenen herhangi bir tetkik, muayene bulunmamaktadır. Ayrıca tedaviye yönelik herhangi bir müdahale olmadığından girişimsel olmayan bir çalışmadır ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na ek bir maliyet doğmayacaktır. Veriler hastanın rutin tedavisi sonrası kayıtlardan elde edilecektir.

Araştırmaya katılan araştırmacılar tüm verilerinin araştırma etiği kuralları çerçevesinde kullanılmasını kabul etmiş olacaklar ve daha sonra verilerini geri çekemeyeceklerdir.

Tüm araştırmacılar ve merkezlerinin adları, tüm çok-merkezli çalışmalarda olduğu gibi, konuyla ilgili rapor, bildiri ve/veya makalelerde yer alacaktır ve katkıda bulundukları düzeye göre isim sıralaması yapılacaktır.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.

Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter