TKD YAYINLARI

Avrupa Kalp Yetersizliği 2015 Toplantısına 26 Şubat'a dek Klinik Olgu kabul edilecek.

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)’ne bağlı Avrupa Kalp Yetersizliği Birliği (HFA)’nın Sevilla, İspanya’da 23-26 Mayıs 2015’te yapılacak Avrupa Kalp Yetersizliği Toplantısı’na 26 Şubat 2015 tarihine kadar Olgu Bildirisi Kabulü yapılmaktadır. Kabul edilen olgu bildirileri "European Journal of Heart Failure" dergisinde yayınlanacaktır.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.

Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter