TKD YAYINLARI

Anadolu Kardiyoloji Dergisi - ETİ Şirketler Topluluğu 2014 Özgün Klinik Araştırma Ödülleri 22. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısında verilecek.

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

Anadolu Kardiyoloji Dergimizin ilk kez 2012’de Eti Şirketler Topluluğu desteğiyle en yüksek atıf alan iki çalışmaya verdiği Özgün Klinik Araştırma Ödülleri; bu yıl yeni bir düzende, tekrar verilecektir. Ödül verilecek yayınların seçimi aşağıda açıklanmıştır. Titiz değerlendirme süreci sonunda seçilen araştırma sahiplerine ödüller 22. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı sırasında verilecektir.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Adnan Abacı
TKD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Bilgin Timuralp
Anadolu Kardiyoloji Dergisi Baş Editörü

 

 


Anadolu Kardiyoloji Dergisi - ETİ Şirketler Topluluğu

Özgün Klinik Kardiyoloji Araştırma Ödülü

Bu ödül ilk olarak 2012 yılı Haziran ayında; İstanbul’da bir bilimsel toplantıda yapılan özel bir merasimle; Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin SCI-E’ye kabul edildiği 2007 yılından itibaren, “en çok atıf alan” Özgün Klinik Kardiyoloji Araştırması yalnız 1. ve 2. sine verilebilmişti.

 1. “Anadolu Kardiyoloji Dergisi - ETİ Şirketler Topluluğu 2014 Özgün Klinik Araştırma Ödülü” bu yıl toplam olarak 15.000 TL’dir. The Anatolian Journal of Cardiology’de yayınlanan ya da yayına kabul edilen, yurdumuzda üniversite ya da bir eğitim-araştırma kurumunda yapılmış “Özgün Klinik Kardiyoloji Araştırması” türünde 1., 2. ve 3. seçilen yazıların 46 yaşından gün almamış birinci ismine verilecektir.

 2. Araştırma konusu ve kapsamı klinik kardiyolojidir.

 3. Araştırma her yönü ve safhasında yayın etiği kurallarına tamı tamına uygun ve tartışmasız olmasına; araştırmayı yapan ekibin ciddi benzerliği olan, aynı olguları-maddeleri ve yöntemi kullanan, “salamizasyon-duplikasyon” gibi yazının değerini azaltan, lütuf yazarlık şüphesi uyandıran bir başka yayının olmamasına dikkat edilecektir.

 4. “Anadolu Kardiyoloji Dergisi - ETİ Şirketler Topluluğu Özgün Klinik Kardiyoloji Araştırma Ödülü” için seçilecek yazıda en önemli unsurlar;
  1. Hipotezin ve araştırma sorusunun orijinal, yeni ve daha önce yeteri kadar araştırılmamış bir konuyu kapsaması;

  2. Araştırma yönteminin çok belirgin ve anlaşılır olması;

  3. Bulguların kesin, istatistik hesapların uygun ve kolay anlaşılır olması;

  4. Tartışmada mevcut bilgilerle araştırma sonucu elde edilen bulguların yeteri kadar değerlendirilmesi ve karşılaştırılması;

  5. Sonucun Klinik Kardiyoloji bilimine katkı sağlaması ve hastalar ya da sağlıklılar için yararlı ve kullanılabilir sonuçlar vermesidir.

 5. “Anadolu Kardiyoloji Dergisi-ETİ Şirketler Topluluğu Özgün Klinik Kardiyoloji Araştırma Ödülü”nü kazanmak için özel bir başvuru gerekmemektedir. Anadolu Kardiyoloji Dergisi Editörü, Editör yardımcıları ve danışmanlardan oluşan bir ön jürinin yukarıdaki koşullara göre yapacağı değerlendirme ile belirlenen 10 Özgün Araştırma aday olarak seçilecektir. Belirlenecek ödül jürisi, bu ön elemeyi kazanan 10 Özgün Kardiyoloji Araştırması içinden 1. , 2. ve 3’üncüyü seçecektir.

 6. Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nde yayınlanan ya da yayına kabul edilen, yukarıdaki koşulları taşıyan Özgün Klinik Kardiyoloji Araştırmaları içinden 1’inci seçilen yazının ilk ismine 7.000 TL, 2’nci seçilen Özgün Klinik Kardiyoloji Araştırmasına 5.000 TL ve 3’üncü seçilen yazının ilk ismine 3.000 TL’lik ödül; 23-26 Nisan 2015’te İstanbul’da yapılacak olan 22. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı sırasında törenle verilecektir.