TKD YAYINLARI

KADIN VE OBEZİTE SEMPOZYUMU, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Çerçevesinde, ANKARA'DA YAPILDI

tkd.org.tr
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü Çerçevesinde

 

“KADIN VE OBEZİTE SEMPOZYUMU ANKARA’DA YAPILDI

TC Sağlık Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Kadınlarda Obezite ve Etkileri Sempozyumu 9 Mart 2015’te Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Türk Kardiyoloji Derneği adına Başkanımız Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu katılarak obezite ve kalp damar hastalığı konulu bir sunum yaptı. Bu sunumda Prof. Dr. Tokgözoğlu

• bütün dünyada obezitenin giderek arttığını,
• son 5 yılda Avrupa’nın ortalama 5 kilo aldığını,
• ülkemizde özellikle kadınlarda 40 yaşından itibaren abdominal obezitenin giderek arttığını vurguladı.
• Kilo arttıkça sadece kalp damar hastalıkları değil kanser ve depresyon dahil birçok sağlık sorununun arttığına dikkat çekti.
• Postmenopozal kadında kilo alınınca viseral yağ dokusunun arttığı, bunun da insülin direnci ve enflamasyon gibi birçok olumsuz etkisi olduğunu vurguladı.
• WISE çalışmasının metabolik sendromlu kadınlarda sağkalımın anlamlı olarak azaldığını gösterdiğine dikkat çekti.
• Kadında bel çevresi 80 cm’i geçince alarm zillerini başlatmayı; 88’i geçince ise ciddi önlem almayı önerdi.
• Kilo verilmesi ile birçok sağlık sorununun düzelebileceğini de belirtti.

“8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE “KADIN VE OBEZİTE”

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etmiş olup, ülkemizde de 1984 yılından itibaren her yıl çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH), günümüzde dünyadaki en büyük salgınlardan biridir. 2012 yılında dünya çapında meydana gelen 56 milyon ölümden 38 milyonu yani yaklaşık üçte ikisi; kardiyovasküler hastalıklar, kanserler, diyabet ve kronik akciğer hastalıklarını içeren BOH’lardan kaynaklanmıştır. BOH’ nin altında yaygın, önlenebilir risk faktörleri yatmaktadır. Bu faktörler tütün kullanımı, hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve alkol kullanımıdır. Bu önlenebilir risk faktörleri yüksek tansiyon, fazla kilo/obezite, hiperglisemi ve hiperlipidemi olmak üzere dört önemli metabolik/fizyolojik değişikliğe yol açar. Bunlara bağlı ölümler bakımından dünyadaki başlıca BOH risk faktörleri sırasıyla; yüksek tansiyon (tüm dünyada ölümlerin % 13’ü buna bağlıdır); tütün kullanımı (% 9), yüksek kan şekeri (% 6), hareketsizlik (% 6) ve fazla kilo ile obezite (% 5) dir.

Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörü Çalışması (2011) araştırma sonuçlarına göre de hipertansiyon prevalansı kadınlarda yüzde 26 olup; diyabet prevalansı kadınlarda erkeklerden daha fazladır; 55-64 yaş grubu kadınlarda yüzde 29 ve 65-74 yaş grubunda yüzde 33 düzeyindedir.

Obezite (şişmanlık) ve obezite ile ilişkili hastalıklar, hayat kalitesini düşüren ve aynı zamanda insan hayatının kısalmasına yol açan çok nedenli kronik bir hastalıktır. Ülkemizde şişmanlığın özellikle kadınlarda görülme sıklığı gittikçe artmaktadır. Bunun sonucunda da şişmanlığın sağlık üzerindeki etkileri ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Obezitenin oluşmasında başlıca risk faktörleri; aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, hormonal ve metabolik etmenlerdir.

Fazla kilo ve obezite yüzünden her yıl en az 2,8 milyon kişi yaşamını yitirmektedir. Kalp hastalığı, felç ve diyabet riskleri; beden kütle indeksinin (BKİ) artmasına bağlı olarak giderek artmaktadır. BKİ’nin artması da belli kanserlere ilişkin riski artırmaktadır.

“Yapılan çalışmalara göre cinsiyet (kadın) obezite için risk faktörüdür.

Türkiye Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon Epidemiyolojisi Araştırması-I (TURDEP) çalışmasının sonuçlarına göre obezite prevalansı kadınlarda %30, erkeklerde %13, genel toplumda ise %22,3 düzeylerinde tespit edilmiştir. TURDEP-I çalışmasından 12 yıl sonra yapılan TURDEP-II çalışmasında Türk erişkin toplumunda 1998’de %22,3 olan obezite prevalansının %40 artarak 2010’da %31,2’ye ulaştığı görülmüştür. Kadınlarda obezite prevalansı %44, erkeklerde ise %27 olarak saptanmıştır.

Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması’nda (2011) kadınlarda geniş bel çevresi görülme sıklığının erkeklerden yaklaşık iki kat yüksek olduğu saptanmıştır. Bu prevalans 30’lu yaşlarda artmakta, 45-65 yaşları arasında zirveye ulaşmaktadır. Santral obezite (bel çevresi kadında >88 cm, erkekte >102 cm) prevalansı kadınlarda %49, erkeklerde %17, genelde ise %35’tir. 15 yaş üzeri kişilerde erkeklerin yüzde 15’i obez iken kadınların yüzde 29’u obezdir.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA- 2010) sonuçlarına göre obezite sıklığı; 19 yaş ve üzerinde bireylerde %30,3 iken bu oran erkeklerde %20,5 ve kadınlarda %41 olarak bulunmuştur. Yani, ülkemizde obezite kadınlarda erkeklerden iki kat daha fazladır.

Ülkemizde 5 yılda bir tekrarlanan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) sonuçları incelendiğinde de obezitenin kadın nüfusta giderek arttığı görülmektedir. Bu araştırma sonuçlarına göre, 15-49 yaş grubu kadınlarda obezite (BKI≥30 kg/m2) prevalansı 1998, 2003, 2008 ve 2013 yıllarında sırasıyla %18,8, %22,7, %23,9 ve %26,5 olarak bulunmuştur.

Yine ülkemizde yapılan TBSA-2010 çalışmasının sonuçlarına göre; 12 yaş ve üzeri kadınlarda %76.5’inin egzersiz yapmadığı, %7.7’sinin haftada 1-2 kez egzersiz yaptığı, ayrıca gebelerin %70’inin ve emzikli kadınların %84’ünün egzersiz yapmadığı saptanmıştır.

Bu bağlamda; "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” 29.09.2010 tarih ve 27714 sayılı Resmi Gazetede Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve uygulanmaktadır. Programda “Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması” konusu üzerinde durulmuştur. Programın hedeflerinden biri de önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin önlenmesi ve obezite ile etkin mücadeledir.

"Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamındaki etkinliklerden biri olarak ve kadınlarda obeziteye dikkat çekmek amacıyla, 2015 yılı Dünya Kadınlar günü teması “Kadın ve Obezite” olarak belirlenmiş ve 9 Mart 2015 tarihinde Ankara Rixos Otel’de “KADINLARDA OBEZİTE VE ETKİLERİ” konulu Dünya Kadınlar Günü Sempozyumu düzenlenmiştir.

Sempozyum; Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, TBMM, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Sağlık Bakanlığı, TUBİTAK, Türkiye İstatistik Kurumu-TUİK, Belediyeler, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşmiştir.

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Ayşenur İSLAM ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Prof. Dr. İrfan ŞENCAN’ın açılış konuşmalarını yaptığı sempozyumda Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU tarafından “Kadın Sağlığı Bakışıyla Obezite” oturumunda “Kadın Obezitesi ve Sağlık Sorunları” “ konulu bir sunum yapılmıştır.