TKD YAYINLARI

14 Martları yeniden bayram olarak kutlamayı umuyoruz...

tkd.org.tr
Bu yıl da "14 Mart Tıp Günü"ne “yeniden bayram olması” dileğiyle ve son yıllara oranla daha büyük umutla eriştik.

Çağdaş Kardiyoloji uzmanlık eğitimine yetmeyen 5 yıllık sürenin 4 yıla indirilmesi kararının, bu yılın Nisanında Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) kararıyla düzeltileceğini umuyoruz. Bu durum, Kardiyoloji eğitimindeki 6 yıllık Avrupa standartlarına bizi biraz daha yaklaştıracak. Çağdaş tıbbın gerektirdiği bilgi ve beceri eğitimini alamadan mezun olan genç uzmanların sağlık hizmetinde yetersiz kalmaları ve kamu sağlığı ile hasta hakları açılarından da sorunlara yol açılması böylece bir ölçüde önlenmiş olacak.

Beklentimiz, "Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi Programı ve Kayıt Defteri" önerimiz ile Türkçeleştirip sunduğumuz "Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Çekirdek Müfredatı"nın TUK tarafından önümüzdeki ilk toplantıda dikkate alınıp onaylanması.

Hızla gelişen bilim ve teknoloji nedeniyle birer "yan dal uzmanlığı" olması gereken; defalarca hazırlayıp Bakanlığa teslim ettiğimiz Aritmi-Elektrofizyoloji ve Girişimsel Kardiyoloji Sertifikasyon Programlarının da, yine öncelikle kamu sağlığı ve hasta hakları açılarından, bir an önce yürürlüğe koyulmasını umuyoruz.

Hem Sağlık Politikalarının sağlam verilere dayanılarak saptanıp uygulanmasına, hem de kendi ulusal verilerimizin derlenip kendi tanı ve tedavi kılavuzlarımızın geliştirilmesine hizmet edecek Ulusal Kayıt Sistemleri kurulması konusundaki kapsamlı ve özverili çalışmalarımızın Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilip uygulamaya geçirilmesini de bekliyoruz.

2004-2006 döneminde tamamlayıp Bakanlığa ve TBMM’ye sunduğumuz Ulusal Kalp Sağlığı Politikası 2007 sonunda Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe koyulmuş ve Türkiye’nin ilk Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Stratejik Planı ve Programı hazırlanıp uygulanmaya başlamıştı. Bu yıl bu Stratejik Plan ve Programın üçüncü versiyonunu Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıklar Daire Başkanlığı ve tüm ilgili uzmanlık dernekleriyle birlikte hazırlıyoruz.

Bütün enerjimizle ülkemizde Kalp ve Damar Hastalıklarının daha iyi önlenmesi ve tedavisi alanındaki sorunların çözümlerinin peşindeyiz ve bu amaçla çalışmayı sürdürüyoruz.

Dileğimiz, bu amaçlara olabildiğince çabuk erişmek ve 14 Martları yeniden birer "Bayram" olarak kutlayabilmektir. Toplumumuzun kalp ve damar sağlığını geliştirmek amacıyla Kardiyologların, ilgili alanlardan tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yanı sıra toplumun eğitimi ve basının aydınlatılması için de elimizden geleni yaparken; mesleğimizle ve derneğimizle gurur duymaktır.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu     
Başkan
Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreterı