TKD YAYINLARI

ESC Londra Kongresi için 25 Genç Kardiyolog üyemize bedelsiz kayıt olanağı ve 4'üne TKD'den ulaşım-konaklama desteği

tkd.org.tr
Bu yıl 29 Ağustos – 2 Eylül’de Londra 'da yapılacak olan ESC Avrupa Kardiyoloji Kongresi'ne Türkiye'den Derneğimizce belirlenecek TKD ve TKD Genç Kardiyologlar Grubu Üyesi 25 genç kardiyoloğa ESC bedelsiz kayıt olanağı sağlayacaktır.

ESC'nin bunun için öngördüğü

• 35 yaşından gün almamış olmak
• Daha önce hiç ESC Avrupa Kardiyoloji Kongrelerine katılmamış olmak
• TKD ve TKD Genç Kardiyologlar Grubu üyesi Kardiyoloji Uzmanı ya da Asistanı olmak

Koşullarının yanı sıra, Yönetim Kurulumuz da

• Yeterlilik Yazılı Sınavında başarılı olan
• Ulusal Kardiyoloji Kongrelerimize bildiri göndermiş, tercihan bildirileri sözlü ya da poster sunuma kabul edilmiş olan
• Anadolu Kardiyoloji ve TKD Arşivi dergilerimize makale göndermiş, tercihan yazısı yayınlanmış olan
• TKD-Girişimsel Kardiyoloji Birliği ve/veya Çalışma Gruplarımızın toplantılarına Olgu Sunumu göndermiş, tercihan olgusu kabul edilmiş olan
• İyi düzeyde İngilizce bilen

genç üyelerimiz arasında yapılacak değerlendirmede en yüksek puan alan 4 kişinin ulaşım ve 3 yıldızlı otelde konaklama desteğini TKD'nin vermesini planlamaktadır.

İsteklilerin başvurularını tkd@tkd.org.tr adresine yapmaları, yukarıdaki koşullardan hangilerini taşıdıklarını belirtmeleri ve İngilizce bilgi düzeyini gösterir sınav sonuç belgesini mesaj ekinde göndermeleri gerekmektedir.

İlk 4 kişi arasına giremese de, kendi ulaşım ve konaklamasını karşılayabileceğini belirten sonraki en yüksek değerlendirme puanını alacak asil ve yedek genç üyelerimizin isimleri de katılım bedeli ödemeden Barselona ESC Kongresine katılacak Türk Genç Kardiyologları ve Kardiyoloji Asistanları olarak ESC'ye bildirilecektir.

TKD’nin destekleyeceği 4 genç hekim de kongre boyunca yemek, havaalanı-kent arası ve kent içi ulaşım giderlerini kendileri karşılayacaklardır.

İstekli genç üyelerimizin başvurularını 29 Mart 2015 akşamı saat 24.00'e dek tkd@tkd.org.tr adresine göndermelerini rica ederim.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.

Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter