TKD YAYINLARI

Genç Araştırmacı Teşvik Ödüllerimize başvurdunuz mu? Süre sonu 1 Mayıs 2015.

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

Kardiyoloji alanında genç Türk araştırmacılarını teşvik etmek amacıyla verdiğimiz Genç Araştırmacı Teşvik Ödüllerine başvurular için süre 1 Mayıs 2015'te bitiyor.

Birincilik Ödülüne Kurucu Başkanımız ve ilk Onursal Başkanımız Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan'ın, İkincilik Ödülüne ise eski başkanlarımızdan ve ikinci Onursal Başkanımız Prof. Dr. Remzi Özcan'ın isimlerinin verildiği TKD Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü'ne aday olmak isteyenlerin Kardiyoloji dalının herhangi bir alanıyla ilgili orijinal araştırmalarını en geç 1 Mayıs 2015 tarihine kadar

Türk Kardiyoloji Derneği
Nish İstanbul A Blok Kat: 8 No: 47-48
Çobançeşme Sanayi Cad. 11
Yenibosna, Bahçelievler
34296 İstanbul
Tlf: 0212 - 221 17 30

adresine göndermeleri gerekiyor.

Başvuru yazısına aday, akademik ve mesleki kimliğini özetleyen özgeçmişi ile nüfus cüzdanı fotokopisini ve 7 kopya halinde çalışmasını eklemelidir.

Araştırmada birinci yazar durumundaki Türk uyruklu hekimin 30.04.1979'dan sonra doğmuş ve sunulan araştırmanın 01.05.2015'ten önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

Ödül jürisince, zamanında ulaştırılan araştırmalar arasından en beğenilen iki araştırma 22-25 Ekim 2015'te Antalya'da gerçekleştireceğimiz 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi'nde duyurulacak ve Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan Ödülüne değer bulunan araştırmanın sahibine 4,000.- TL ve Prof. Dr. Remzi Özcan Ödülüne değer bulunan araştırmanın sahibine 2,500.- TL ödül verilecektir. Daha önce Genç Araştırmacı Teşvik Birincilik Ödülü kazanmış olan hekimler katılamazlar. Adaylar 1 veya daha çok çalışmayla başvurabilirler. Çalışmalar Türkçe olarak gönderilmelidir.

Türk Kardiyoloji Derneği Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan ve Prof. Dr. Remzi Özcan Genç Araştırmacı Teşvik Ödülleri Yönetmeliğimize web sitemizin sayfasından erişilebilir.

Bu değerli ve saygın yarışmamıza çevrenizdeki genç kardiyologlar ile kardiyoloji uzmanlık öğrencilerinin katılmalarını da teşvik etmeniz dileği ve saygılarımla.

Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter