TKD YAYINLARI

"Atriyal Septal Defektte Güncelleme" toplantısı TKD bilimsel desteğiyle 11 Nisan'da Şanlıurfa'da yapılacak.

tkd.org.tr


Atriyal Septal Defektte Güncelleme toplantısı, TKD bilimsel desteğiyle, Harran Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından 11 Nisan'da Şanlıurfa'da Nevali Otel’de yapılacaktır.

Günübirlik ve konaklamasız bu toplantıya katılımcılar kendi olanaklarıyla ulaşacaklarından toplantı Sağlık Bakanlığı bilimsel toplantılara katılım sınırlamasından etkilenmemektedir.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.

Prof. Dr. Adnan Abacı
TKD Genel Sekreteri