TKD YAYINLARI

31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongremizin dünya çapında tanıtımına ve Bildiri Özeti toplamasına desteğinizi bekliyoruz.

tkd.org.tr
Bildiğiniz gibi, 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongremizi bu yıl 22-25 Ekim 2015’te yine Antalya’da yapacağız. Uluslararası düzeyde bildiri kabulü de 31 Mayıs akşamına dek sürecek.

Büyük bir titizlikle hazırlanmakta olan bilimsel programımız da önemli ölçüde tamamlandı. Son ulaştığı düzeyle ilgili ayrıntılı bilgileri de içeren güncellenmiş tanıtım broşürü pdf formatı için tıklayınız.

Üç ana salondaki tüm oturumlarımız yine ya İngilizce yapılacak ya da İngilizce Simültane çeviriyle gerçekleştirilecek. 2005 yılından beri olduğu gibi, Kongremiz yine, TTB-STE Kredilendirme Kurulu ve bu yıl on birinci kez, EBAC (European Board for Accreditiation in Cardiology) akreditasyonu alacaktır.

Son yıllarda giderek artan yabancı uzmanların yolladıkları bilimsel bildiriler yanında yabancı katılımcı sayısı da yükseliyor. Çok yönlü ve doyurucu içeriğiyle, titizlikle hazırlanıp 10 ayrı paralel salonda yürütülen çok katmanlı bilimsel programıyla ve yapılacağı Kongre Merkezinin benzersiz olanaklarıyla Kongremizin öteki bölgesel ve uluslararası Kardiyoloji Kongreleri arasındaki çok seçkin bir konumda olduğu inancımızı bugüne kadarki yerli-yabancı tüm katılımcılarımız gibi sizin de paylaştığınıza inanıyoruz.

Dileğimiz, el birliğiyle, Kongremizi uluslararası düzeyde daha da büyük bir çekim gücüne kavuşturmak ve gerçekten Türk Kardiyolojisinin ve Türkiye’nin hak ettiği bir Uluslararası Etkinlik olarak tüm dünyaya kabul ettirmek.

Sizin de uluslararası bağlantılarınızı şimdiden harekete geçirmenizi ve bu yıl yabancı katılımcı rekorumuzu kırma onurunu bizimle paylaşmanızı diliyoruz. Bu amaçla hazırlanan güncellenmiş 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi İngilizce Posterini ve tanıtım bilgilerini İngilizce web sitemizde bulabilirsiniz. Bu malzemeleri uluslararası veri tabanınızla paylaşmanızı; çabamızda bizimle işbirliği yapmanızı umuyoruz.

Birlikte yeni ve daha büyük başarılara erişme umut, kararlılık ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu
Başkan
Prof. Dr. Mahmut Şahin
Gelecek Başkan
Bilim Kurulu Başkanı